Marnowanie pieniędzy gminnych

Do naszej redakcji wpłynął list otwarty członków Rady Dzielnicy Raków skierowany do Prezydenta Miasta Częstochowy złożony wraz z petycją pod którą podpisało się ok. 200 mieszkańców Częstochowy.

którzy wyrażają swój sprzeciw przeciwko marnowaniu pieniędzy gminnych wydawanych na przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnych a potem lekkomyślnemu doprowadzaniu do ich dezaktualizacji, które równa się z wyrzucaniem tych pieniędzy "w błoto".

Wyżej wymienione dokumenty zostały złożone dn. 8.11.2012 w Kancelarii UM Częstochowy.

członkowie Rady Dzielnicy Raków chcą w ten sposób rozpocząć dyskusję publiczną na temat dość swobodnego podejścia władz miasta Częstochowy (kilku kadencji) do dokumentacji projektowych inwestycji gminnych, co będzie skutkowało zniwelowaniem tego procederu, który szczególnie w czasie głoszonych w mieście oszczędności budżetowych kosztuje Częstochowian setki tysięcy złotych w skali tylko jednej dzielnicy.  

Z pobieżnych rozmów radnych Dzielnicy Raków z przedstawicielami innych Rad Dzielnic wynika, że problem ten nie dotyczy tylko ich Dzielnicy.

Poniżej przedstawiamy treść listu otwartego skierowanego do Prezydenta Miasta Częstochowy.

Rada Dzielnicy Raków
siedziba: Gimnazjum Nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego
ul. Zamenhofa 23
42-207 Częstochowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada Dzielnicy Raków, wyraża swoje zaniepokojenie docierającymi do niej informacjami jakoby w przyszłorocznym budżecie miasta ponownie nie została uwzględniona inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 7 (ul. Zamenhofa 23) tj. jedynym publicznym gimnazjum w Naszej Dzielnicy.

Jest to dla nas tym bardziej zadziwiające, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż na przygotowanie dokumentacji projektowej ww. inwestycji z pieniędzy publicznych wydatkowane zostało już ponad 55.000,00 złotych a zadanie pod względem formalno-prawnym jest przygotowane do realizacji. Prezydent Miasta Częstochowy decyzją Nr 1129 (sygn. AAB.I.7353-6-59/10) z dnia 27 października 2010 roku zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę ww. budynku sali gimnastycznej z jej zapleczem technicznym. Decyzja ta stała się prawomocna w dniu 12 listopada 2010 roku.

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, Inwestor, którym w tym wypadku jest Gmina Miasto Częstochowa, na rozpoczęcie inwestycji ma trzy lata od daty wydania pozwolenia na budowę. Zatem jak łatwo obliczyć, rok budżetowy 2013 jest ostatnim, w którym należałoby rozpocząć inwestycję by nie zdezaktualizowała się zarówno dokumentacja projektowa jak i pozwolenie budowlane.

Dziwi nas również fakt, iż częstochowskie władze, które od kilkunastu miesięcy deklarują, że środki publiczne wydawane są z należytą starannością, godzą się na wyrzucenie w błoto kilkudziesięciu tysięcy złotych, które zostały wydane w celu zapewnienia mieszkańcom Częstochowy możliwości korzystania z sali gimnastycznej, która z założenia miała być po godzinach lekcyjnych ogólnodostępna.

Rada Dzielnicy Raków, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Miasta Częstochowy, który reprezentuje zarazem mieszkańców dzielnicy, wyraża sprzeciw wobec takiemu traktowaniu środków publicznych i wzywa jednocześnie do refleksji nad polityką przygotowywania dokumentacji projektowej miejskich inwestycji oraz  zapewnieniem im finansowania budżetowego tak by nie marnotrawić pieniędzy mieszkańców.

Chcielibyśmy również w ten sposób zapoczątkować dyskusję publiczną, bo z informacji płynących
z innych Rad Dzielnic możemy wnioskować, że podobnych inwestycji jest więcej a łączna kwota środków publicznych wydanych na przygotowanie zdezaktualizowanej już dokumentacji projektowych idzie w miliony złotych.
Konkludując, chcielibyśmy zadać pytanie. Ile takich projektów wciąż zalega na półkach wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy i czy w czasie oszczędności budżetowych stać nas na takie marnotrawstwo?

Z wyrazami szacunku,
Członkowie Rady Dzielnicy Raków
Krzysztof Bolkowski
Paweł Caban
Paweł Garkowienko
Janusz Kula
Karol Łagiewka
Zofia Makowska
Mateusz Matuszczyk
Bartłomiej Osyra
Łukasz Pabiś
Zbigniew Pietrzyk
Jan Podoba
Robert Rozpończyk
Bartosz Sadlej
Marek Stelmach
Józef Synoradzki
Mateusz Szeląg

cz.info.pl

{jcomments on}