Kraulem po Alejach

Wszystko wskazuje na to, że kolejne lata częstochowianie będą brnąć po wyboistych chodnikach Alei. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wstrzymuje bowiem remont placu Biegańskiego.

Mimo negatywnej odpowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu dotyczącego przebudowy Placu Biegańskiego, prezydent  rozważa możliwość zmiany planów "Projektu Aleje".

Inwestycja jest opóźniona już o dwa lata. Nieprzekraczalny termin rozliczenia robót: upływa w 2013 roku. W przeciwnym wypadku stracimy 34 mln zł unijnej dotacji. Prezydent sprawdza, jak w wariancie z "dwupasmówką" biegnącą środkiem pl. Biegańskiego wzrosłyby koszty, na które miasto nie otrzyma dotacji ze środków unijnych. W najbliższych dniach ma dojść do konsultacji prezydenta z marszałkiem województwa w tej sprawie. To Marszałek rozdziela eurofundusze, dlatego wszystkie zmiany muszą zyskać jego akceptację.

Proponowane przez prezydenta zmiany są zaskakująco zbieżne z projektem Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy, które chce pozostawienia status quo oraz odtworzenia przejazdu na wprost z II w III Aleję i odwrotnie. Przypomnijmy że doradcą do spraw rozwoju miasta jest wiceprezes tego stowarzyszenia pan Leszek Kulawik, kreator Poniedziałku, ojciec sukcesu wyborczego Krzysztofa Matyjaszczyka.

Jeżeli prezydent doprowadzi do zmiany projektu, za sprawą doradcy, prace opóźnią się o kolejne miesiące potrzebne do przeprojektowanie planów placu Biegańskiego. Prac w I i II Alei też nie będzie można rozpocząć, bo są jeszcze w fazie projektów. Do robót przygotowany jest jedynie odcinek od torów tramwajowych do wiaduktu kolejowego, ale projekt remontu konstrukcji będzie gotowy dopiero jesienią. Oznacza to że chcąc skoordynować prace, na zasadzie domina, i z ta inwestycja przesunie się w czasie.

Tuż po wyborze prezydent zapowiadał zmianę funkcjonowania Urzędu w stosunku do mieszkańców. Wszelkie propozycje miały być szeroko konsultowane z obywatelami. Mamy prawo wiedzieć, co prezydent zamierza w każdej inwestycji dotyczącej Naszego miasta, oraz do jakich zmian dąży.

Nam mieszkańcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i profilaktycznie zaopatrzyć się w kule, tak pomocne przy złamaniach i kulawych decyzjach.

cz.info.pl