Banner Top

Tomasz Gęsiarz: Przyjazny Mstów

Tomasz Gęsiarz jest najmłodszym kandydatem na wójta w okolicznych powiatach. Wystartował w wyborach, bo – jak twierdzi – zaufało mu wiele osób. Jakie są jego priorytety w działaniach na rzecz gminy opowiedział portalowi cz.info.pl

Jak długo) angażuje się Pan w politykę gminną?
W 2006 roku zostałem wybrany na radnego w gminie Mstów i do chwili obecnej pełnię funkcję wiceprzewodniczącego tej rady, przy czym jestem najmłodszym radnym w historii gminy Mstów. Jako członek Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Promocji Gminy zabiegam o prawidłowe gospodarowanie funduszami gminy.

Skąd pomysł kandydowania na wójta?
Dobre pytanie. Chyba zaufanie wielu osób (które namawiały mnie wcześniej do kandydowania) spowodowało, że ten pomysł stał się rzeczywistością. Zdaję sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, która spoczywa na funkcji Wójta Gminy. Jednakże znam funkcjonowanie administracji całej gminy Mstów i jestem przekonany, że jako Wójt mógłbym dużo zmienić na lepsze.

Jak się Pan czuje jako najmłodszy kandydat na wójta w okolicznych powiatach?
Nie wiedziałem że jestem najmłodszy. Jest to na pewno swego rodzaju wyróżnienie i nobilitacja do dalszej ciężkiej pracy. Z drugiej strony wójtowie z okolicznych gmin np. Robert Nowak (wójt gminy Przyrów – Wójt Roku 2008 w Polsce) czy Adam Markowski (wójt gminy Janów) też zaczynali w młodym wieku i świetnie sobie jak do tej pory radzą (uśmiech)

Jaki jest Pana plan działania? Jakie są priorytety, gdyby udało się wygrać te wybory?
„Nie musimy wszyscy myśleć tak samo, ale patrzmy w jednym kierunku – kierunku rozwoju gminy Mstów”. To będzie moje motto, jeśli zostanę wójtem. Chciałbym, aby gmina Mstów była gminą partnerską, która dobrze gospodaruje powierzonymi jej pieniędzmi i dokładnie się z nich rozlicza, z przyjaznymi i kompetentnymi urzędnikami oraz prawidłowo funkcjonującą służbą zdrowia. Ze szkołami, które umiejętnie przekazują pożyteczną wiedzę i szacunek do lokalnych tradycji. By młodzież szanowała miejsce, w którym się wychowuje musi najpierw poznać to, co w nim najcenniejsze. Aby każdy z nas, mieszkańców gminy, czuł się dobrze w miejscu, w którym przecież mieszka.

Ważnymi punktami w moich działaniach będą m.in:
- przywrócenie „wolności słowa”, czyli lokalnej gazety (jaką było przez lata „Mstowskie Forum”)
- partnerskie podejście do wszelkich inicjatyw społecznych (indywidualnych, grupowych czy inwestorskich)  
- umiejętne wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych


Nie można przy tym zapominać o „twardych” inwestycjach  jak m.in. poprawa stanu dróg czy dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W każdej miejscowości jest „coś” do zrobienia i poprzez przedstawicieli wśród mieszkańców, czyli radnych będę to wiedział.
Kluczem do finansowania tego będzie m.in. umiejętność skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych – wzorem wielu gmin chciałbym stworzyć oddzielną jednostkę ds. unijnych funduszy (w ramach schematu organizacyjnego Urzędu Gminy).

Jaką cechę charakteru uważa Pan za swoją największą zaletę jako przyszłego wójta?
Chyba łatwość nawiązywania kontaktów i rozmowy z ludźmi - bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status społeczny.

Tomasz Sławomir Gęsiarz
Lat: 30
Miejsce zamieszkania: Wancerzów
Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Mstów
Wykształcenie: wyższe

Ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Częstochowską na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz podyplomowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli przy Politechnice Częstochowskiej. Aktualnie jest managerem Działu Handlowego firmy P.W. „DEMAR” w Mstowie – największego przedsiębiorstwa w gminie. W wolnym czasie pomaga rodzicom w prowadzeniu hurtowni budowlanej, która mieści się w Wancerzowie. Jest pasjonatem sportu. Uprawia piłkę nożną, jest zawodnikiem Warty Mstów.

Stan rodzinny: Żona Małgorzata, córka Julia

Katarzyna A. Bednarek, cz.info.pl

 

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px