MASKI - wystawa fotografii Magdaleny Kmiecik w ROK-u

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z Magdaleną Kmiecik serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy fotografii MASKI.

Magdalena Kmiecik - artystka sztuk wizualnych, głównymi dziedzinami Jej wypowiedzi artystycznych są malarstwo, fotografia i performance. - 2015 r. - Dyplom z Malarstwa na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. - 1979 r. – Dyplom na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

Jest członkiem ZPAP okręgu Katowice i Jurajskiego Fotoklubu. Należy do Międzynarodowej Grupy Twórców ATINA. Bierze udział w zbiorowych i indywidualnych wystawach malarstwa, fotografii, uczestniczy w plenerach oraz otwartych akcjach społecznych promujących sztukę. Tworzy inspirując się zmiennością zjawisk natury i zdarzeń zachodzących we współczesnym świecie. W prezentacjach performance art., m.in. „Nie terroryzmowi” (2016) i „Nie! Podległa” (2018), podejmuje tematy zagrożeń i największych plag cywilizacyjnych - przemocy, arogancji , brutalności i agresji w społeczeństwach. Wypowiada się także przeciw zagrożeniom ekologicznym. Prace Artystki znalazły się na wystawie „Stop! Smog!” w Europarlamencie w Brukseli, w 2019 r.

Słowo od Artystki
„Człowiek najmniej jest sobą, gdy mówi we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie Ci prawdę.” Oskar Wilde Odbijamy się w różnych przestrzeniach, w których ukazuje się nam drugie „ja”, często zdeformowane, niewyraźne, przybierające różne formy graficzno-plastyczne. Maska pozwala nam w magiczny sposób przesunąć granice naszych słabości, ukrycie się, bezpieczną izolację. Nakładanie maski jest czymś specyficznie ludzkim. Człowiek próbuje w ten sposób rozszerzyć granice swego istnienia, sięgnąć w inny świat, wyrosnąć ponad siebie. Maski są projekcjami naszych lęków ale i naszych ambicji, projekcjami życia duchowego i emocjonalnego, których spektrum sięga od zwierzęcości po boskość. Czasami warto przystanąć i spojrzeć w głąb siebie, aby zauważyć swoje odbicie.

Osoba, która zakłada maskę, by sprostać oczekiwaniom środowiska społecznego, sama zostaje zwrotnie ukonstytuowana przez sam fakt poddania się przymusowi asymilacji względem zastanych warunków społecznych i kulturowych. Maska daje ochronę przed odrzuceniem, ale jednocześnie tłumi indywidualność i ogranicza rozwój osobowości. Prowadzi do konformizmu i hipokryzji.

Maski w moim projekcie to kreacja nowych, wysublimowanych form przedmiotów zastanych w otaczającej rzeczywistości. To wizualna gra, nakładanie „maski” na rzeczywistość. Tworzę surrealistyczne obrazy zamknięte w anatomicznym zarysie twarzy.

2 października 2023 r. godz. 18.00
Galeria FOTOPOBUDKA ROK-u w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
Ekspozycję będzie można podziwiać do 31 października br.

cz.info.pl; źródło: ROK Częstochowa

tgl 728x90