„Ten spektakl to nasze życie”

Tak mówią młodzi ludzie po obejrzeniu „Wszechmocnych w sieci”. Jest więc szansa, że to przedstawienie o hejcie i tragediach z nim związanych zmienia coś na lepsze w swoich odbiorczyniach i odbiorcach.

W sali Akademickiego Centrum Kultury spektakl warszawskiego Teatru Kamienica wystawiony został już kolejny rok z rzędu – dla kolejnych grup młodych widzek i widzów z częstochowskich szkół średnich. Sztuka obraca się wokół zjawiska hejtu i przemocy w internecie. To teatr angażujący publiczność wprost – poprzez multimedia twórcy wchodzą z nią w interakcję, stawiając ją zarówno w pozycji ofiary przemocy w sieci, jak i jej sprawcy. Spektakl, bardzo mocno działający na emocję młodych ludzi, unikający denerwującego moralizowania, dotyka wielu wymiarów cyberprzemocy i jest formą niezwykle cennej profilaktyki – ma przyczynić się do tego, aby na styku świata wirtualnego i realnego ludzkich krzywd i tragedii było mniej…

5 marca „Wszechmocnych w sieci” pokazano na deskach popularnego „Klubu Politechnik” dwa razy, dzięki czemu zobaczyło go tego dnia w sumie ok. 900 uczennic i uczniów IV klas szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Z młodą publicznością przy okazji spektakli spotkał się prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Widzowie otrzymali też informacyjne ulotki o zjawisku przemocy w cyberprzestrzeni.

Autorem i reżyserem „Wszechmocnych w sieci” jest Wawrzyniec Kostrzewski. Wystawiający godzinną sztukę Teatr Kamienica z Warszawy został założony w 2009 roku przez nieżyjącego już aktora Emiliana Kamińskiego, a dziś kieruje nim Justyna Sieńczyłło. Teatr jest znany m.in. z robienia zaangażowanych, „misyjnych” spektakli dla młodzieży – jak poświęcone niebezpieczeństwom narkotyków „Dragi donikąd” (także w reż. Wawrzyńca Kostrzewskiego) czy „My dzieci z dworca ZOO”.

wszechmocni w sieci 2024

Sztuka wystawiona została w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Częstochowy na lata 2022-2025 we współpracy z redakcją „Życia Częstochowy i Powiatu”.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

tgl 728x90