Banner Top

„Stygmaty” Janusza Strojca

Towarzystwo Galeria Literacka i Janusz Strojec zapraszają na wieczór autorski, poświęcony promocji książki Stygmaty. Spotkanie z poetą, które poprowadzi Katarzyna Maria Bodziachowska, odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie 21 października 2022.

Spotkanie autorskie poprowadzi Katarzyna Maria Bodziachowska, słowo wstępne wygłosi Bogdan Knop. W programie spotkania autorskiego zaplanowano także Koncert Muzyki Kameralny, podczas którego wystąpią: Maria Belica (skrzypce), Aleksandra Szwejkowska-Belica (skrzypce), Urszula Ledwoń (fortepian).

Autor dedykuje wieczór poetycki pamięci swoich rodziców: Mieczysławie i Witoldowi.

Janusz Strojec jest częstochowianinem, z wykształcenia polonistą, pracującym od wielu lat w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie. Jako poeta debiutował w 1977 r. na łamach Magazynu Społeczno-Kulturalnego Województwa Częstochowskiego „Nad Wartą” wierszem Wszystko. Pierwszy większy, bo 6-tekstowy blok ogłosił w dziale „Poezja” w „Informatorze Kulturalnym Województwa Częstochowskiego »Tematy«” z czerwca 1981 roku.

Rok 1981 przyniósł poecie wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie za zestaw wierszy, który opublikowano w magazynie „Nad Wartą”. W grudniowym numerze „Informatora Kulturalnego Województwa Częstochowskiego” z 1985 roku wydrukowano sześć jego wierszy. Prezentacja pojawiła się dwa miesiące przed proklamacją Grupy Poetyckiej „Lit-Ars” (1986-1989), do której wstąpił także Janusz Strojec, zbiorek Poeci Częstochowy. Zeszyt Poetycki Środowiska Częstochowskiego (1989) zawiera 3 jego teksty. W grudniowym numerze z 1987 r. Miesięcznik Społeczno-Literacki „Okolice” opublikował jego liryk Ulica.

Był członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Literackiego przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” (1993). Inne publikacje: trzykrotna obecność w „Okienku z wierszem” ukazującym się na łamach „Dziennika Częstochowskiego. 24 Godziny” w latach 1991-1994, uczestnictwo w antologii Czarno-białe rysunki (1995), gościł także w czterech numerach Częstochowskiego Pisma Artystycznego „miniGaleria” w wymiarze 15 liryków. Na stronicach częstochowskiego pisma kulturalnego „Aleje 3” (grudzień 1995, jeszcze wtedy jako „Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny”) poeta odnotował wejście w wydaniu otwierającym historię czasopisma. Większy zbiór jego wierszy (22) ukazał się pod tytułem Wiersze zebrane w publikacji w książce Varia Częstochowskie 2006 albo Rocznik literacki (2007).

W Częstochowskim Magazynie Literackim „Galeria” od czasu ukazania się cyklu Poetyckie reminiscencje (nr 53, styczeń-marzec 2020) Janusz Strojec publikuje już systematycznie. Stygmaty są jego debiutem książkowym. Tom jest obszerny, zróżnicowany tematycznie, nacechowany wyobraźnią i wrażliwością.

Spotkanie z Januszem Strojcem odbędzie się w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie w piątek 21 października 2022.
Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny i bezpłatny.

cz.info.pl; źródło: OPK Gaude Mater/TGL

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px