Czkawka na starcie rewolucji śmieciowej

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami, które gwarantują nam odbiór śmieci z naszych domów.

Teraz gmina odpowiada za stworzenie dogodnego systemu segregacji dla wszystkich swoich mieszkańców.

Ponadto za posortowane śmieci zapłacimy mniej niż za niesegregowane. Zdecydowana większość samorządów - 99 proc. przygotowała nowy system „śmieciowy”.

W Częstochowie przetarg wygrało konsorcjum firm Wiesława i Zbigniewa Strachów, proponując najniższą cenę - niewiele ponad 16,2 mln zł na dwa lata. Jednak nie podpisało z miastem umowy.

W związku z tym Komisja przetargowa uznała, że oferent uchyla się od podpisania umowy i zaprosiła do rozmów pozostałe firmy uczestniczące w przetargu.

Podpisania umowy odmówiła również kolejna firma „Sita”, dopiero firma „Remondis”, która wyznaczyła za wywóz śmieci cenę najwyższą (26 mln 19 tys. zł), zgodziła się zawrzeć umowę.

I tak firma, która zabrała mieszkańcom na początku czerwca pojemniki na śmieci, będzie teraz wywozić nasze śmieci.
Umowa pomiędzy miastem a firmą „Remondis” została parafowana w sobotę. W poniedziałek, 1 lipca Miasto Częstochowa i firma „Remondis” podpisały dwuletnią umowę na odbiór i transport odpadów z terenu Miasta Częstochowy. Kwota tego kontraktu, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 r. to 26 mln 19 tys. zł.

Wcześniej, miejscy radni w trakcie nadzwyczajnej sesji, dostosowali kwoty kontraktu do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przegłosowując stosowną zmianą w uchwale. Według zapewnień Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, „Remondis” zacznie rozwozić pojemniki na śmieci w trybie natychmiastowym od podpisania umowy i w ciągu dwóch tygodni powinna dostarczyć  harmonogram odbioru odpadów i wyznaczyć lokalizację punktów do selektywnej zbiórki odpadów.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, większość polskich gmin jest dobrze przygotowana do wejścia w życie ustawy. Według danych z 28 czerwca, 1 972 samorządy (79 procent) zorganizowały przetarg i podpisały umowę z firmą odbierającą śmieci, a tylko 20 gmin (1 procent) w ogóle nie podjęło żadnych działań.

Przed podpisaniem umowy jest 317 gmin (13 procent), a 170 (7 procent) - w trakcie procedur przetargowych. W Polsce jest 2 479 gmin.

Od 16 lipca w całym kraju inspektoraty ochrony środowiska rozpoczną kontrolę realizacji ustawy przez gminy.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewnia wprowadzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami - od odbioru śmieci, po ich sortowanie, odzysk surowców, unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów.

Dzięki nowym przepisom mamy szansę osiągnąć europejskie poziomy odzysku i recyklingu. Obecnie w Polsce 71 procent śmieci trafia na wysypiska, a 11 proc. do recyklingu, np. w Niemczech 0,5 proc. - na wysypiska, 45 proc. -do recyklingu.

Więcej na temat rewolucji śmieciowej na www.naszesmieci.pl

cz.info.pl