Szpital w Blachowni ma nowego dzierżawcę

26 czerwca Zarząd Powiatu w Częstochowie podpisał umowę z firmą Polska Grupa Medyczna Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach, która  została nowym dzierżawcą Szpitala w Blachowni.

Dzierżawca został wyłoniony w ramach przeprowadzonego w dniach od 15 kwietnia do 29 maja br. „Drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na  dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej  przy ul. Sosnowej 16 – Szpital  w Blachowni”. Oferta Polskiej Grupy Medycznej okazała się być ofertą najkorzystniejszą.

Firma zaoferowała czynsz za dzierżawę nieruchomości Szpitala w wysokości 75.000 zł netto (92.250 zł brutto) oraz nakłady inwestycyjne wysokości 5.100.000 zł w ciągu 6 lat.

Polska Grupa Medyczna, chociaż z siedzibą w Gliwicach jest bardzo dobrze znana mieszkańcom Częstochowy i naszego powiatu. Od ponad 10 lat prowadzi w szpitalu przy ul. Mickiewicza w Częstochowie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata. Podobne oddziały prowadzone są min. w Chorzowie, Kluczborku i Sosnowcu.

Już w dniu wczorajszym podczas spotkania z Zarządem Powiatu nowi dzierżawcy Szpitala w Blachowni deklarowali chęć spotkania z personelem pracującym obecnie w Blachowni, do którego mogłoby dojść jeszcze w lipcu. Zapewniono także obecnych w trakcie podpisywania umowy członków Zarządu Powiatu, że dotychczasowi pracownicy otrzymają po przejęciu szpitala przez spółkę oferty zatrudnienia. Słowa te są niezwykle istotne, gdyż personel szpitala wielokrotnie wyrażał swoje obawy związane z ewentualnością utraty dotychczasowych miejsc pracy.

Planowane przejęcie szpitala w Blachowni przez Polską Grupę Medyczną powinno nastąpić zgodnie z podpisaną wczoraj umową w grudniu 2013 roku. Do tego czasu szpital prowadzony będzie przez dotychczasowego dzierżawcę. Polska Grupa Medyczna dzierżawić będzie szpital w Blachowni przez okres 25 lat.

Zarząd Powiatu oraz przedstawiciele Polskiej Grupy Medycznej deklarują pełna wolę współpracy w celu osiągnięcia przez placówkę w Blachowni jak najwyższych standardów medycznych.

cz.info.pl; źródło: Starostwo Powiatowe