Program MdM - Mieszkanie dla Młodych

Projekt przewiduje przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie od stycznia 2014 roku.

Szacuje się, że w latach 2014-2022 kwota wydatków z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu wyniesie 3,227 mld zł.

Źródłem finansowania nowego programu będą środki budżetowe przekierowane z wygaszenia systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Program jest dedykowany dla młodych ludzi w czasie kryzysu. Ma być impulsem do rozwoju polskiej gospodarki z oddziaływaniem proinwestycyjnym - stymulując tworzenie nowych miejsc pracy w budownictwie.

Pomoże młodym ludziom przy zakupie pierwszego mieszkania poprzez dofinansowanie wkładu własnego czyli złagodzi początkową barierę uniemożliwiającą zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Pokrycie ze środków publicznych części wkładu własnego zmniejszy wysokość wymaganego kredytu, co przełoży się na niższą wysokość spłacanych rat i objęcie zdolnością kredytową większej liczby potencjalnych kredytobiorców. ? Program jest tak skrojony, że daje możliwość budowania mieszkań również w mniejszych miejscowościach, ludzie mogą skrzykiwać się i tworzyć spółdzielnie ? powiedział minister Sławomir Nowak.

Zasady:
- Maksymalny wiek kredytobiorcy: 35 lat;
- Mieszkanie z rynku pierwotnego;
- Maksymalna powierzchnia nieruchomości: 75 m2, dofinansowaniem może być objęty metraż do 50 m2.

Dofinansowanie:
- 10 proc. dla „singli” i rodzin bezdzietnych;
- 15 proc. dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione), jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc.

Program „Mieszkanie dla Młodych” uzupełnia prorodzinne działania rządu, jest jednym z pięciu etapów życia młodych rodzin (refundacja zabiegów in vitro, roczne urlopy rodzicielskie, ułatwienie w dostępie do żłobków i przedszkoli). Elementy prorodzinne programu to dodatkowe wsparcie dla osób wychowujących dzieci. Własne mieszkanie wpływa na decyzję o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Dodatkowe wsparcie finansowe - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla nabywcy mieszkania, któremu w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania urodziło się trzecie lub kolejne dziecko lub który przysposobił trzecie lub kolejne dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

cz.info.pl; źródło: MdM