Wybrano Lokalnych Patriotów Częstochowy

Artur Szymczyk w kategorii osoba, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jako organizacja oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w kategorii wydarzenie, laureatami pierwszej edycji konkursu Lokalny Patriota.

Podczas uroczystej gali w poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu Lokalny Patriota. Wyboru dokonali także internauci. Tu bezkonkurencyjny okazał się Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani.

Organizatorem konkursu Lokalny Patriota jest stowarzyszenie Lokalni. Celem konkursu jest wyróżnienie organizacji, osób i organizatorów

wydarzeń za pozytywną, konkretną, wymierną i rzeczową działalność na rzecz Miasta Częstochowa oraz lokalnej społeczności w 2012 roku.

Laureatów wybierano w następujących kategoriach:
Lokalny Patriota – OSOBA;
Lokalny Patriota – ORGANIZACJA;
Lokalny Patriota – WYDARZENIE;
Lokalny Patriota INTERNAUTÓW.

Kandydatury mogły zgłaszać rady dzielnic Miasta Częstochowy, organizacje społeczne, fundacje, organizacje zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje samorządu zawodowego, organizacje spółdzielcze, lub co najmniej pięcioosobowa grupa mieszkańców Częstochowy. W trzech pierwszych kategoriach laureatów wybrała Kapituła w składzie:
Prof. Jerzy Mizgalski z Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Marcin Maranda – prezes stowarzyszenia Lokalni, Bartłomiej Romanek – szef częstochowskiej redakcji Dziennika Zachodniego. W czwartej kategorii Lokalnego Patriotę wybrali internauci.
Do konkursu wpłynęły aż 23 zgłoszenia we wszystkich kategoriach.

{gallery}lokalny-2012-id-8693{/gallery}

LAUREACI KONKURSU LOKALNY PATRIOTA 2012
 
Wydarzenie
 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II to wyniki wielkiej pasji i niespożytej energii Prezesa firmy President Electronics Poland – pana Krzysztofa Witkowskiego. Jest to hołd złożony najwybitniejszemu z Polaków, honorowemu obywatelowi miasta Częstochowy Janowi Pawłowi Drugiemu. W Muzeum odbywa się szereg spotkań i wydarzeń: m.in. wieczory papieskie, spotkania tematyczne i wiele innych, które przyciągają wielu Częstochowian.
 
Organizacja
 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Nie sposób w kilku zdaniach zaprezentować działalności Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, które pomaga, wspiera i daje nadzieję pacjentom chorym na przewlekłe i nieuleczalne choroby nie poddające się leczeniu. W siedzibie przy ul. Karkowskiej, znajduje się wiele ośrodków i oddziałów opieki. Stowarzyszenie od 11 lat bierze udział w ogólnoświatowej kampanii „Pola nadziei”.
 
Lokalny Patriota Internautów
 
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani
Zabiegani Częstochowa to sportowcy amatorzy, którzy popularyzują wspólne bieganie, jako najprostszy sposób aktywności ruchowej dla wszystkich. Poprzez organizowanie bądź współorganizowanie wielu imprez (m.in. Bieg Częstochowski, Akcja Polska Biega, Test Coopera ) Częstochowa dzięki nim, zaistniała na biegowej mapie Polski.
 
Osoba
 
Artur Szymczyk
Artur Szymczyk, to główny inicjator odbudowy istniejącego od 1926 roku klubu KS Skra Częstochowa. Dzięki jego inicjatywie powstał nowoczesny obiekt sportowy, który stał się bazą dla ponad 200 chłopców, którzy trenują w tym klubie. Artur Szymczyk jest nieustannie zaangażowany w ciągły rozwój klubu. To dzięki niemu i jego poświęceniu -zarówno osobistemu jak i finansowemu- Skra Częstochowa stale już wpisała się w mapę częstochowskiego piłkarskiego światka oraz „ wychowuje dzieci i młodzież poprzez sport”. Artur Szymczyk jest lokalnym przedsiębiorcą, właścicielem firmy cukierniczej „Michaś”
 
Wyróżnieni:
 
- Koncepcja rozbudowy sieci tramwajowej 1+ 2+ 3+
- 4. Bieg Częstochowski
- Wystawa „Pamięć historii żyje w nas”
- Częstochowski Klub Kolekcjonerów
- Nieformalna grupa organizatorów Częstochowskiej Masy Krytycznej
- Stowarzyszenie Częstochowa 2020
- Prof. dr hab. inż. Antoni Sawicki
- Rafał Piotrowski
 
cz.info.pl; źródło: Marcin Maranda - prezes stowarzyszenia Lokalni