Odsłonięcie obelisku ku czci Warszyca

Dziś będzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie obelisku ku czci zamordowanego przez władze komunistyczne gen. brygady Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, oficera Armii Krajowej, twórcy i dowódcy KWP – Częstochowa.

Społeczny Komitet Budowy Obelisku upamiętniającego niezłomnego dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” oraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają na uroczystości związane z przygotowaniem i odsłonięciem obelisku ku czci zamordowanego przez władze komunistyczne gen. brygady Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, oficera Armii Krajowej, twórcy i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Honorowy patronat nad uroczystościami sprawują: Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski oraz dyrektor oddziału katowickiego IPN, dr Andrzej Drogoń.

Dziś, 18 maja 2013 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie (ul. Sikorskiego 85, przy Rynku Wieluńskim) zostanie odprawiona Msza św. w intencji Stanisława Sojczyńskiego i żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego ks. dr Wacława Depo. Po liturgii nastąpi uroczyste osłonięcie i poświęcenie obelisku przez arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego ks. dr Wacława Depo (narożnik ulic św. Rocha i Wręczyckiej).

20 maja o godz. 18.00, w Filharmonii Częstochowskiej (ul. Wilsona 16) odbędzie się spektakl pt. „Do winy się nie poczuwam…”, przygotowany przez Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska. Autorką dramatu o Konspiracyjnym Wojsku Polskim jest Danuta Zawadzka. Przedstawienie jest podziękowaniem, dla tych, którzy przyczynili się do powstania obelisku ku czci gen. brygady Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” przez całe swoje życie walczył o wolną i niepodległą Polskę. W czasie kampanii wrześniowej mimo wielu niepowodzeń nie poddawał się i stawał do walki jako żołnierz Armii Krajowej. Kapitan Stanisław Sojczyński nie złożył broni, w czasie gdy na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona. „Warszyc” został zdradziecko pojmany przez Urząd Bezpieczeństwa 27 czerwca 1946 roku. Proces prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, który skazał kpt. Sojczyńskiego na śmierć.

Wyrok został wykonany 19 lutego 1947 roku w Łodzi. Dotychczas nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1992 roku Sąd Wojewódzki w Łodzi uchylił wyrok z 17 grudnia 1946 roku uznając, że Sojczyński działał na rzecz niepodległości państwa Polskiego.

Prezydent Lech Kaczyński 5 listopada 2009 roku mianował pośmiertnie „Warszyca” generałem brygady.

Pamięć o miejscu aresztowania w 1946 r. przez Urząd Bezpieczeństwa kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” w dzielnicy Lisiniec i Częstochowie praktycznie nie przetrwała. Z drewnianego budynku w posesji przy ul. Wręczyckiej 11, z którego „Warszyc” dowodził KWP i ukrywał się przed funkcjonariuszami UB, nie pozostało nic.

Społeczny Komitet Upamiętnienia Miejsca Aresztowania Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” z przewodniczącym Mieczysławem Malikiem, który zawiązał się formalnie 16 maja 2012 r., postawił sobie za zadanie przywrócenie pamięci miejscu aresztowania i samym Bohaterze.

W dniu dzisiejszym, 100 metrów od wspomnianej parceli przy ul. Wręczyckiej 11, ku czci skazanego w 1946 r. przez komunistyczne władze na śmierć i zamordowanego Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” nastąpi odsłonięcie obelisku.

19 lutego br., w 66. rocznicę zamordowania przez władze komunistyczne kpt. Stanisława Sojczyńskiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie odbyła się Msza Św. w intencji „Warszyca”. W trakcie nabożeństwa zostały poświęcone urny z prochami z Dołów Śmierci w Bąkowej Górze oraz z terenu więzienia w Radomsku, gdzie zakopano szczątki żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, rozstrzelanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (szczątki samego „Warszyca” zostały pochowane w nieznanym miejscu).

cz.info.pl