Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 2013

Dziś o godz. 12.00, z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, w Częstochowie, na Placu Biegańskiego odbędzie się wspólnie puszczanie dużych i małych baniek mydlanych.

Puszczane bańki mydlane będą symbolizować miłość, która wznosi nas tak jak wznoszą się bańki mydlane i która nie może być przerywana, tak jak to się dzieje na skutek alienacji rodzicielskiej.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej będzie obchodzony w Polsce po raz szósty. Podczas Dnia świadomości Alienacji Rodzicielskiej w obu Amerykach, Europie i Australii odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje, zbierane są podpisy pod petycjami oraz rozdawane są ulotki dotyczące negatywnych skutków alienacji rodzicielskiej i problemów dzieci wychowujących się tylko z jednym rodzicem.

 

W tym roku wydarzenia z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Polsce odbędą się w Częstochowie, Krakowie, Białymstoku, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Będzinie, Rybniku i Zgierzu.

W Polsce DŚAR objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, a koordynatorem akcji i kampanii związanych z
Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej jest Maciej Wojewódka z Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica. Alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań, prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji
pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Gama zachowań indukujących u dziecka negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, prowadzących do
wywołania zaburzeń pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem jest duża i niestety często bagatelizowana lub nawet wspierana
przez funkcjonowanie prawa rodzinnego i jego otoczenie, a także najbliższe otocznie alienatora i inne instytucje.

Możemy tutaj zauważać również takie mechanizmy typowe dla destrukcyjnych sekt jak totalitaryzm, przemoc i psychomanipulacje, kierowane wobec dziecka, wspomagane jednocześnie, w innych sytuacjach, okazywaniem temu samemu dziecku miłości, czasem w destrukcyjnej formie. Alienacja rodzicielska przyczynia się do powstawania u dzieci zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania

25 kwietnia 2013r w Katowicach przed Sądem Okręgowym przy ul. Francuskiej będzie przeprowadzona akcja, której celem jest
uświadomienie o istniejącym problemie jakim jest alienacja rodzicielska. Rozpoczęcie planowane jest o godz.12.00.

cz.info.pl