Jubileuszowa X Gala Statuetek Przyjaźni

19 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Częstochowie odbyła się jubileuszowa X Gala wręczania Statuetek Przyjaźni.

Tegoroczna gala ma charakter podsumowujący i sentymentalny - chcemy uhonorować najbliższych przyjaciół, którzy przez całe 10 lat byli z nami, którzy przez te dekadę byli z nami i pomogli nam zbudować Ośrodek – mówiła dyrektor Ośrodka Małgorzata Mysłek. Wśród zaproszonych gości byli: Wiceprezydent Przemysław Koperski, Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, Wiceprzewodniczący Jerzy Nowakowski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, Komendy Policji, Komendy Straży Pożarnej, samorządowcy, przedstawiciele placówek oświatowych, biznesu, sportowcy, media.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 5 w Częstochowie jest oświatową placówką prowadzoną przez Miasto Częstochowa.  Uczęszczają do niej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z częstymi dysfunkcjami ruchu, stanami po dziecięcym porażeniu mózgowym, w rozwoju mowy, wadami i zaburzeniami słuchu, autyzmem dziecięcym. W skład Ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i internat. Wychowankowie placówki objęci są edukacją, terapią logopedyczną, psychologiczną, muzykoterapią, hipoterapią, dogoterapią, wychowaniem słuchowym i rehabilitacją ruchową.  Szczególny nacisk w pracy terapeutycznej z dziećmi kładzie się na rozwój mowy oraz porozumiewanie się. Dlatego stosowane są następujące formy pracy:  Makaton, PCS, Piktogramy. Dla każdego dziecka metody nauczania dobrane są indywidualnie - w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Od samego początku istnienia Ośrodka jego podopiecznych wspierają życzliwi ludzie i organizacje. To z  myślą o nich w 2003 roku narodziła się idea przyznawania Statuetek Przyjaźni.

- Mieliśmy całą rzeszę przyjaciół, ludzi, którzy wspierali nas, naszych wychowanków i ich rodziny – mówi Małgorzata Mysłek, dyrektor Ośrodka przy ulicy Słowackiego i pomysłodawczyni Statuetek Przyjaźni. Chcieliśmy jakoś nagrodzić ludzi wielkiego serca, którzy bezinteresownie nam pomagali. Statuetki są symbolami naszej wdzięczności. Bez przyjaciół by nas nie było. To dzięki ich  zaangażowaniu, oddaniu i bezinteresowności nasi podopieczni mogą czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ogromne znaczenie ma pomoc finansowa, która pomaga nam rozwijać się i tym samym przyczynia się do rozwoju naszych podopiecznych.

Autorem statuetki przedstawiającej dzieci, które trzymają w dłoniach dwa przenikające się serca jest częstochowski artysta plastyk - Stefan Pala. W ciągu 9 lat przyznano 44 nagrody. Wśród laureatów byli min: Jacek Kasprzyk, komendant WKU w Częstochowie-ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz, Marcin Najman, Halina Pożarlik, Dziennik Życie Częstochowskie, Klub Siatkarski AZS, telewizja Orion, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Poza statuetkami, przyznaje się też nagrody specjalne: Złotego Anioła i  Statuetkę Super Przyjaciela. Ich laureatami są min: biskup Antoni Długosz, posłanka Izabela Leszczyna, Lech Małagowski, Wiesław Kulej, Stefan Pala.

{gallery}10-gala-przyjazni-id-8216{/gallery}

Statuetki skupiają różnorodne środowiska znamienitych częstochowian. Każda uroczystość wręczania nagród to dla społeczności Ośrodka okazja do podsumowania najważniejszych wydarzeń, osiągnięć minionego roku i uhonorowania ludzi, którzy pomagali je realizować. Tegoroczna, jubileuszowa gala jest wyjątkowa, ma charakter podsumowujący i sentymentalny - chcemy uhonorować najbliższych przyjaciół(40 osób), którzy przez całe 10 lat byli z nami, którzy przez tę dekadę pomogli nam stworzyć placówkę terapeutycznie wspierającą dziecko niepełnosprawne i jego rodzinę. Postanowiliśmy uhonorować ich w specjalny sposób -przyznając im tytuł Przyjaciela  Dekady i statuetkę w formie kamienia, która symbolizuje wdzięczność, niezniszczalność i trwałość naszej przyjaźni. Wszyscy nagrodzeni w tym roku otrzymają także dedykowane albumy ze zdjęciami dokumentującymi ich udział w życiu Ośrodka.

Pamiątkowe kamienie w tym roku otrzymali m.in.: bp. Antoni Długosz, Sekretarz Stanu Izabela Leszczyna, Prezydent Miasta Częstochowy, Przemysław Koperski - Wiceprezydent Miasta Cz-wy, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Cz-wie, Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych,  Radni Miasta Cz-wy: Elżbieta Kunicka, Janusz Danek, Lech Małagowski, Mirosław Ziębaczewski - Prezes stowarzyszenia CKM Włókniarz,  Kluby AZS i CKM Włókniarz, Krzysztof Kołaczyk, Marcin Najman, Paweł Woicki, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie (Piotr Dłubak i Jacek Łydżba), Jacek M. Krasucki - portal cz.info.pl, TV Orion, Halina Pożarlik, Zofia Gogulska, Jakub Zembik.

Statuetką Złotego Anioła Dekady za rzeczywiste i sprawdzone zaangażowanie w realizację dziecięcych marzeń uhonorowano Janusza Danka.

W tym roku Statuetki Przyjaźni przyznano: wicedyrektorowi ds. Bibliotek Pedagogicznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie - Renacie  Lipniewskiej, prezesowi Zarządu firmy President Electronics Poland-Krzysztofowi Witkowskiemu, przedsiębiorcy Krzysztofowi Markiszowi, redaktorowi Niedzieli Wojciechowi Mścichowskiemu, międzynarodowemu Mistrzowi KSW Krzysztofowi Kułakowi, prezesowi UKS Judo 48 Częstochowa Krzysztofowi Jabłońskiemu, Ryszardowi Welgrynowi -  firma Artmedal.

Jubileuszową Galę uświetnił występ działającego w placówce zespołu tanecznego „Promyczki”.  Zaprezentował własną interpretację utworu „Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek na dachu”. Podopieczni Ośrodki wystąpili także w tańcu ludowym w tradycyjnych strojach, udostępnionych dzięki życzliwości p. Danuty Morawskiej - Kierownika  Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa.

Na zakończenie części oficjalnej do zapalenia fajerwerków na urodzinowym torcie, który był podziękowaniem za 10 lat trwania w przyjaźni, wielkie serce i okazywane wsparcie poproszono Przemysława Koperskiego, Elżbietę Kunicką, Janusza Danka, Lecha Małagowskiego, Tomasza Blukacza, Marcina Najmana, Krzysztofa Kołaczyka, Piotra Dłubaka i Annę Hiller.

cz.info.pl; źródło: własne, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 5, foto: Jakub Zembik