Częstochowskie urodziny Niepodległej

„Myśmy wszystko zapomnieli...?” – pod takim tytułem widowisko poetycko-muzyczne rozpocznie obchody Święta Niepodległości.

W spektaklu udział weźmie: Chór „Collegium Cantorum” Filharmonii Częstochowskiej, Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz aktorzy Teatru im. Adama Mickiewicza. Na uroczystości zostaną wręczone wyróżnienia „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. Początek w częstochowskiej Filharmonii w sobotę 10 listopada o godzinie 18.00.

W niedzielę,11 listopada – dwa marsze.
Na pierwszy zaprasza częstochowska Solidarność: „Marsz Narodowy rozpocznie się 11 listopada

o godz.13.00 na placu Daszyńskiego przed pomnikiem Błogosławionego Jana Pawła II, po czym uczestnicy przejdą Alejami Najświętszej Maryi Panny – przez plac Biegańskiego z pomnikiem Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza w alei Sienkiewicza.” – czytamy w serwisie związku.

Drugi – na zaproszenie Prezydenta Miasta wyruszy po uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Wacława Depo, która zostanie odprawiona o 15.00 w Bazylice Jasnogórskiej. Uczestnicy przemaszerują z Jasnej Góry na Plac Biegańskiego, składając kwiaty przed pomnikiem – Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Księdza Jerzego Popiełuszki w Alei Sienkiewicza.

O 17.00 na Placu dr. Władysława Biegańskiego rozpocznie się Uroczystość Patriotyczna i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odbędzie się m.in. Apel Pamięci wg ceremoniału z okresu międzywojennego oraz uroczysta przysięga młodych członków Jednostki Strzeleckiej. Kompania Honorowa z Lublińca wraz z Bractwem Kurkowym oddadzą salwę honorową, a do Narodu przemówi sam Marszałek Piłsudski. W uroczystości brać będą udział także drużyny harcerskie i grupy rekonstrukcyjne.

Mieszkańcy, którzy w ramach akcji „Kotylion”, przybędą na plac przybrani w barwy narodowe ma szansę na ciepłą grochówkę. Wspólne świętowanie zakończy uroczysta parada wojskowa.

Wybrane powody do dumy częstochowian – z okazji Święta Niepodległości.

Wszyscy wiemy jakie moralne znaczenie dla Polski miała obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku.
Mniej powszechnie znana, a na pewno godna pamięci jest obrona klasztoru w czasie konfederacji barskiej, kiedy Częstochowa przez dwa lata była głównym centrum oporu przed rosyjskim zaborcą.

***

Możemy być dumni z naszych generałów: m.in. Gustawa Orlicz-Dreszera – dowódcy legionowego z najbliższego otoczenia Marszałka Piłsudskiego oraz Mariana Januszajtisa – oficera Legionów i dowódcy dywizji wojska polskiego w czasie wojny polsko-sowieckiej. Nie wszyscy wiedzą, że szkoła im. Sienkiewicza, do której chodzili była pierwszym państwowym gimnazjum Niepodległej Polski.

***

Bitwa pod Mokrą była pierwszą dużą bitwą kampanii wrześniowej w 1939 r. Nieco mniej znany jest u nas przebieg bitwy pod Krojantami, w której płk Kazimierz Mastalerz (organizator harcerstwa częstochowskiego, założyciel rakowskiej drużyny im Łukasińskiego, żołnierz Legionów i uczestnik wojny z bolszewikami) jako dowódca 18 Pułku Ułanów Pomorskich poprowadził ostatnią w historii wojen zwycięską szarżę kawaleryjską na wojska niemieckie. Zginął na polu walki.

Pod koniec II wojny Częstochowa była stolicą „podziemnej” Polski. Tu swoją kwaterę miał komendant AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, tu organizowano Komendę Główną AK i Delegaturę Rządu na Kraj, tu przyjęto tysiące uciekinierów z powstańczej Warszawy. Tuż po wojnie z kolei Częstochowa stała się jednym z głównym centrów konspiracji antykomunistycznej.

***

Później były wielkie patriotyczne manifestacje narodu z okazji Ślubów Jasnogórskich w 1956 roku oraz millenium państwa polskiego w 1966 r., pielgrzymki „Solidarności” oraz polskiego papieża Jana Pawła II (Honorowego Obywatela Częstochowy), a także jego spotkanie z młodzieżą z całego świata, w tym młodymi ludźmi z krajów byłego ZSRR w 1991 r.

***

Częstochowa ma też wybitne karty swojej historii związane z wydarzeniami mniej heroicznymi czy mniej spektakularnymi, a jakże istotnymi w historii miasta, regionu i kraju. Warto przypomnieć choćby częstochowskie tradycje hutnictwa i górnictwa rud żelaza, nowatorskie swego czasu realizacje urbanistyczne związane np. z wytyczeniem Alei Najświętszej Maryi Panny; wielki skok cywilizacyjny i przemysłowy, jaki wykonało miasto na przełomie XIX i XX wieku (w latach 1880-1905); fakt organizacji wielkiej wystawy rolniczo-przemysłowej w 1909 r. czy – z historii najnowszej – otrzymanie – jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej Nagrody Rady Europy w 1998 r.

To tylko niektóre historyczne dowody na to, że jako częstochowianie powinniśmy czuć się dumnymi obywatelami niepodległego państwa polskiego. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich częstochowian na „częstochowskie urodziny Niepodległej”!

cz.info.pl