Pamięć o Katyniu

„Częstochowskie Dęby Pamięci” – akcja zapoczątkowana w ubiegłym roku jest i dziś symbolem pamięci o bolesnych wydarzeniach Katyńskich.  Na placu Katyńskim - miejscu w którym w roku ubiegłym posadzono Dęby Pamięci, Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak odprawił uroczystą mszę świętą polową w intencji pomordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie.

Po jej zakończeniu na Placu wmurowano urny z ziemią z Katynia, Charkowa i Miednoje. Posadzono też kolejne dęby z tabliczkami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej. Poświęcony został głaz z nazwą placu. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30.

 

„Częstochowskie Dęby Pamięci” zainicjował Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych. W roku bieżącym do przedsięwzięcia dołączył się również Zespół Szkół Technicznych. W tegorocznym programie odbyła się konferencja „Młodzi o Częstochowie i  Częstochowianach”, w której swoje prace przedstawiali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści natomiast wzięli udział w grze historycznej „Miejsca pamięci w Częstochowie”. Patronat nad akcją objęli Prezydent Miasta Częstochowy, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, Dyrektor Delegatury Instytutu Pamięci narodowej w Katowicach, Arcybiskup metropolita Częstochowski i Przeor Jasnej Góry.

Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa w ramach społecznego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

„Dęby Pamięcii” to symbol „żywego pomnikai” według zasady, że każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze,  Starobielsku, Ostaszkowie i Charkowie przez NKWD. Mordu dokonano na 21 857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

cz.info.pl

{gallery}deby-id-1911{/gallery}