Banner Top

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – INFORMACJE DLA CZĘSTOCHOWY

Wszystkie najważniejsze informacje o zagrożeniu koronawirusem, działaniach władz miasta, organizacji pracy urzędów, placówek oświatowych, wsparciu seniorów można znaleźć poniżej.
 
APEL DO PRZEDSIĘBIORCÓW - informacja z 17 marca 2020
Prezydent Częstochowy apeluje do przedsiębiorców o solidarność i empatię wobec pracowników. Wcześniej zwrócił się do premiera, by wprowadził rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pomoc publiczną dla naszych przedsiębiorców.

LIST DO PREMIERA W SPRAWIE UPROSZCZENIA PROCEDUR - informacja z 17 marca 2020
Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców.
 
TELEPORADY CZYLI LEKARZ NA ODLEGŁOŚĆ - informacja z 13 marca 2020
Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej mogą skorzystać z teleporady, czyli „wizyty na odległość”. Takie rozwiązanie umożliwia kontakt z konkretnym specjalistą bez konieczności wizyty w placówce.
 
ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – ZMIANY W CZĘSTOCHOWIE - informacja z 12 marca 2020
Niezależnie od działań administracji rządowej w Częstochowie wprowadzamy rozwiązania, które mają za zadanie ograniczyć negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
SERWIS RZĄDOWY DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

1. Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia
2. Ochrona przed koronawirusem
3. Informacje dla podróżujących
4. Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

PRACA URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA W CZASIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM - informacja z 16 marca 2020
Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. UM nadal pracuje załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkty, które uruchomiono od 17 marca, służące do kontaktu z urzędnikiem w sytuacjach pilnych i wyjątkowych.

WAŻNE TELEFONY DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - informacja z 18 marca 2020
Telefoniczną obsługą spraw z zakresu działalności gospodarczej zajmują się urzędniczki i urzędnicy Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - NUMERY TELEFONÓW - informacja z 17 marca 2020
W związku z zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich podaje bezpośrednie numery telefonów. Z pracownikami można także kontaktować się e-mailowo.
 
• WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT – INFORMACJE DLA INTERESANTÓW - informacja z 16 marca 2020
Z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta można kontaktować się telefonicznie, mejlowo, poprzez platformę ePUAP, a także pocztą.  
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA: OGRANICZENIA - informacja z 13 marca 2020
Wykonawcy robót i interesanci Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta muszą liczyć się z ograniczeniami w pracy jednostki. Do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa.
 
URZĄD MIASTA OD 13 MARCA, OD GODZ. 13 ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW - informacja z 13 marca 2020
Urząd Miasta Częstochowy 13 marca (piątek) od godz. 13 do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd oczywiście nadal pracuje by - w miarę możliwości – załatwiać sprawy mieszkańców drogą elektroniczną i telefoniczną.
 
PRACA USC W NAJBLIŻSZYCH DNIACH - informacja z 13 marca 2020
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, zakres swojej pracy ogranicza również częstochowski Urząd Stanu Cywilnego. Większość spraw będzie załatwianych bez konieczności osobistej wizyty.

Bezpośrednie numery telefonów do Wydziału Spraw Obywatelskich:
Sekretariat: 34 3707 756, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejestracja pojazdów, zaświadczenia - 34 3707 724, 34 3707 722, 34 3707 782
Zgłaszanie zbycia, nabycia, kary - 34 3707 720
Prawa jazdy, zatrzymane prawa jazdy - 34 3707 721
Zastępca Naczelnika (referat komunikacji) - 34 3707 779

Dowody osobiste: 34 3707 761, 34 3707 762, 34 3707 763, 34 3707 764, 34 3707 765
Ewidencja ludności: 34 3707 701, 34 3707 702, 34 3707 703, 34 3707 731
Zastępca Naczelnika (dowody osobiste i ewidencja ludności) - 34 3707 714
 
DLA SENIORÓW
 
DOSTARCZENIE LEKÓW DLA SENIORÓW ZA DARMO - informacja z 16 marca 2020
Dzięki firmie Deligoo Częstochowa, stowarzyszeniom Częstokocham i Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżowej Radzie Miasta częstochowskie seniorki i seniorzy mogą zostać w swoich domach, nawet wtedy kiedy muszą zrealizować receptę lub kupić potrzebne leki.
 
BEZPŁATNY ASYSTENT SENIORÓW - informacja z 13 marca 2020
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchamia bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych. Akcja służy ograniczeniu konieczności wychodzenia seniorów z domu, a co za tym idzie, przeciwdziałaniu zakażenia koronawirusem.
 
• Informacje dla seniorów

TRANSPORT W MIEŚCIE

ZMIANA DNI I GODZIN PRACY W PUNKTACH SPRZEDAŻY BILETÓW
MPK w Częstochowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 18.03.2020 r. zmienia dni i godziny pracy na Punktach Sprzedaży Biletów.

STREFA PARKOWANIA – ZAWIESZONE KONTROLE - informacja z 17 marca 2020
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie czasowo zawiesza kontrole pracowników w strefie płatnego parkowania. Nieczynne (i oznakowane) będą również miejskie parkomaty.
 
ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI MZDIT - informacja z 13 marca 2020
Z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych, Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogranicza do odwołania kontakt bezpośredni petentów z pracownikami oraz wstrzymuje możliwość płatności gotówkowych i z użyciem karty płatniczej w kasie firmy.
 
INSTYTUCJE MIEJSKIE

WODOCIĄGI CZĘSTOCHOWSKIE - OGRANICZENIA - informacja z 16 marca 2020
Wodociągi Częstochowskie, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia organów zewnętrznych, wprowadzają zakaz wstępu osób trzecich na teren obiektów przedsiębiorstwa.
 
ZMIANY NA CMENTARZU KOMUNALNYM - informacja z 16 marca 2020
Także Cmentarz Komunalny – Miejski Zakład Pogrzebowy, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, wdraża od 16 marca działania profilaktyczne w zakresie obsługi.
 
• OGRANICZENIA W PRACY PUP - informacja z 16 marca 2020
Kolejna miejska instytucja ogranicza zakres swojej pracy. Do odwołania zamknięty dla klientów będzie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie i poprzez internet.
 
CZPK - OGRANICZENIA DLA MIESZKAŃCÓW - informacja z 13 marca 2020
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o ogranicza dostęp mieszkanek i mieszkańców do biura Działu Usług Zewnętrznych, przy ul. Nowowiejskiego. Jednocześnie informujemy, że od 16 marca nie będą wydawane worki big-bag na odpady remontowo – budowlane, a od 18 marca wstrzymuje się przyjmowanie odpadów w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
 
• ZAMKNIĘTE OBIEKTY MOSiR - informacja z 12 marca 2020
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje, że wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR będą zamknięte do odwołania. Zawieszone zostały również, organizowane przez ośrodek, rozgrywki i imprezy sportowe.
 
SPRAWA WEZWAŃ I KONTAKTU ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ - informacja z 12 marca 2020
Osoby, które otrzymały – przypadające do 25 marca – imienne wezwania do Straży Miejskiej, mogą telefonicznie przełożyć termin lub zmienić formę złożenia wyjaśnień. Również wszelkie inne sprawy należy zgłaszać poprzez telefon.
 
POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

INFOLINIA MOPS - informacja z 18 marca 2020
W związku z zagrożeniem epidemicznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dwa numery telefonów, pod którymi udziela informacji na temat realizowanych działań na rzecz mieszkańców.
 
POMOC PSYCHOLOGICZNA - informacja z 16 marca 2020
W Częstochowie działa całodobowa linia, świadcząca pomoc psychologiczną potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ZAMKNIĘTY - informacja z 13  marca 2020
Od 13 marca, zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy jest nieczynny. Zamknięty jest też Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Podopieczni obu placówek są objęci opieką środowiskową.
 
OGRANICZENIA W PRACY MOPS - informacja z 13 marca 2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie również wprowadza tymczasowe zmiany i zasady służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - OGRANICZENIA - informacja z 13 marca 2020
Kolejne instytucje zawieszają swoją działalność. Do odwołania wstrzymano posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ZAWIESZONA - informacja z 13 marca 2020
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 16 do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Częstochowie.
 
Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie na temat koronawirusa:
- 661 868 810
- 577 818 388
 
Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego
Infolinia NFZ: Najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem
Stan zagrożenia epidemicznego. Co oznacza dla pacjentów?

EDUKACJA

• ZAWIESZONE ZAJĘCIA W SZKOŁACH; E-MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU - informacja z 16 marca 2020
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 16 do 25 marca zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w częstochowskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych zostają zawieszone. Uczniowie mają zostać w d omach, a nie spotykać się w mieście.
 
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - informacja z 11 marca 2020
Główny Inspektor Sanitarny opracował schemat postępowania dla przychodni lekarskich; są też specjalne zalecenia dla seniorów, a ZUS informuje, że za okres kwarantanny przysługuje zasiłek.
 
Informacje dla uczniów i studentów
Informacje dla rodziców
Informacja MEN: Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

INNE

ZUS O POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM - informacja z 18 marca 2020
Możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZUS - informacja z 13 marca 2020

ZMIANY POCZTY POLSKIEJ W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO - informacja z 16 marca 2020

Informacje dla przedsiębiorców
Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

• Zalecenia, aktualne informacje i ostrzeżenia Ministerstwa Zdrowia TUTAJ
• Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) TUTAJ

Pliki do pobrania:
- JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
- INFORMACJE DLA SENIORÓW
- WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
- SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA POZ i NiŚOZ
- ZASADY KWARANTANNY

cz.info.pl

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px