Banner Top

Jubileuszowa edycja Statuetek Przyjaźni

20 kwietnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie przy ulicy Słowackiego 35, odbyła się jubileuszowa, piętnasta Gala wręczenia Statuetek Przyjaźni.

Tym wyróżnieniem społeczność Ośrodka honoruje osoby, które czynnie wspierają jego działalność edukacyjną i wychowawczą na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Jej idę przedstawia rzeźba dzieci trzymających w dłoniach dwa przenikające się serca. Zaprojektował ją pan Stefan Pala, a po raz pierwszy została wręczona w 2003 roku.

– Jubileuszowa Gala przypadła w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, stąd też intencją organizatorów było stworzenie okazji do refleksji nad historią naszej ojczyzny i jej dzisiejszą rzeczywistością – powiedziała Dyrektor placówki pani Małgorzata Mysłek, witając licznie przybyłych gości. Hasło tegorocznej uroczystości brzmiało „Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni”.

Dla pedagogów z Ośrodka nie są to puste słowa. W programach kształcenia Ośrodka ważnym zagadnieniem jest nauczanie historii Polski i prezentacja postaci bohaterów walczących o wolną Ojczyznę.

W tym roku Kapituła Ośrodka przyznała cztery Statuetki Przyjaźni. Pierwszą z nich uhonorowany został Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk. Była ona wyrazem uznania i wdzięczności za całokształt jego działalności na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Doceniono również działania Prezydenta w dziedzinie kreowania i promowania wartościowych postaw społecznych. To one bowiem przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kolejną Statuetkę otrzymał Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy pan Zdzisław Wolski w uznaniu jego ogromnej wrażliwości i otwartości na potrzeby zwykłego człowieka. Laureatem trzeciej Statuetki został pan Krzysztof Markisz, współwłaściciel firmy PPHU „K. Orzełek, K. Markisz”. Czwartą otrzymał starszy aspirant pan Waldemar Skotarski, pełniacy funkcję Kapelmistrza Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Oprócz Statuetek Ośrodek przyznaje również nagrody specjalne. Statuetką Super Przyjaciela uhonorowany został długoletni przyjaciel placówki i jej podopiecznych pan Wiesław Kulej, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Ze względu na wyjątkowy charakter uroczystości, poza wymienionymi, Kapituła przyznała cztery Jubileuszowe Złote Anioły. Otrzymały je następujące osoby: pani Danuta Morawska – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, pani Marta Niemczyk Członek Zarządu TPD, pani Małgorzata Wójcik – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie oraz Pan Paweł Bilski – Prezes Fundacji Oczami Brata.

Statuetką „Serce za Serce”, uhonorowano w tym roku pana Piotra Grzybowskiego – Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta w Częstochowie oraz pana Ireneusza Kozerę – Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej.

Przeprowadzenie tej uroczystości to wielkie wyzwanie i przedsięwzięcie wymagające zaangażowania potencjału wielu osób, zapewniały prowadzące galę nauczycielki, dlatego szczególne podziękowania popłynęły w kierunku pana Sławomira Radosza – Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, pana Andrzeja Szczepańczyka – właściciela drukarni „Gryf, pana Stefana Palę – Prezesa NKB Biegusi oraz pana Waldemara Deskę z PAP.

Każda kolejna Gala jest uroczystością niepowtarzalną, odmienną od poprzednich, ma także inny motyw przewodni. Jednakże każda z nich dostarcza niezapomnianych wzruszeń uczestniczącym w niej dzieciom, ich rodzicom, laureatom wyróżnień i organizatorom.

W tym roku uroczystość wręczania Statuetek uświetnili swoim występem soliści Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa. Gościem specjalnym był pan Jacek Domański – aktor teatralny oraz filmowy z Warszawy. Aplauz publiczności zyskały występy wychowanków Ośrodka, którzy pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali się w polonezie „Pożegnanie ojczyzny” M. Ogińskiego oraz inscenizacji do filmu „Manewry miłosne”.

Wszyscy goście Gali otrzymali pamiątkowe upominki wykonane przez wychowanków Ośrodka oraz medale autorstwa pana Wiesława Kuleja. Zwieńczeniem uroczystości był jubileuszowy tort przygotowany przez pracowników Ośrodka, a symbolicznie podzielony przez Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy pana Zdzisława Wolskiego.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa; foto: Waldemar Deska

 • Click to enlarge image 15-gala-osw-01.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-02.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-03.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-04.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-05.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-06.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-07.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-08.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-09.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-10.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-11.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-12.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-13.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-14.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-15.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-16.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-17.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-18.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-19.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-20.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-21.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-22.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-23.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-24.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-25.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-26.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-27.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-28.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-29.jpg
 • Click to enlarge image 15-gala-osw-30.jpg
 •  

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px