11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”

11 trienale sztuki sacrum 202316 września 2023 w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie rozpocznie się prezentacja wystawy 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”.

Akcentem poprzedzającym wernisaż będzie projekcja filmu w reżyserii Józefa Romasza pt. „Jak tańczy mój czas”, 2022 w sali kina OKF Iluzja. Film opowiada o łyżwiarzach tańczących na lodzie, o pasji tańca, o poznawaniu siebie i świata przez ciało. Lodowisko staje się swoistą sceną, na której przenikają się różne emocje, budują i kończą relacje.

Po seansie, w salach wystawowych MGS nastąpi oficjalne otwarcie wraz z oprowadzaniem kuratorskim.

Temat 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono” podejmuje temat szeroko rozumianych RELACJI. Inspiracją była filozofia dialogu Martina Bubera i to z niej wywodzą się dwa podstawowe wątki wystawy: Ja i Ty jako relacje podmiotowe, dialogiczne oraz Ja – Ono jako zależności uprzedmiatawiające; monologiczne. W wykładni Bubera relacje powstają w trzech, fundamentalnych sferach doświadczeń człowieka: życia z przyrodą, życia z ludźmi, życia z Nadzwyczajnym. Same zaś relacje ustanawiają w każdej z tych sfer pewien stan wspólnoty lub stan bycia obok.

Przygotowując tę wielowątkową ekspozycję kuratorki, wspierane przez Radę Programową Triennale, dokonały wyboru dzieł zarówno klasyków polskiej sztuki współczesnej, jak i artystów najmłodszego pokolenia. Warto odnotować także udział młodych artystek ukraińskich. Będące prawem , ale i odpowiedzialnością kuratorek zestawienia dzieł tworzą liczne tropy i wątki do odczytania, a przede wszystkim pole do refleksji dla odbiorców, w tym m.in. nurt ekologiczny, nurt empatii oraz wyobcowania, nurt mistycyzmu, nieskończoności, wieczności.

Dzieła pochodzą od Autorów oraz z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Propaganda, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Kolekcji mBanku m jak malarstwo.

Wystawie towarzyszy katalog, a jej rozwinięciem i integralną częścią jest przegląd filmów odpowiadających wątkom wystawy (kino OKF Iluzja, seanse z prelekcją w środy, w terminie trwania wystawy).

Triennale Sztuki Sacrum jest jednym z ważniejszych wydarzeń wystawienniczych Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, wspartym wieloletnią już historią i tradycją. W ramach Triennale, organizowanego od 1991 roku, zaprezentowanych było kilkadziesiąt wystaw, z udziałem wielu pokoleń artystów, wystaw podejmujących ważne tematy i udokumentowanych katalogami i innymi publikacjami. Triennale ewoluowało, zmieniało swój charakter, a jego przekaz z każda edycją wykraczał poza tradycyjne pojmowanie sztuki określanej jako sakralna. Dziś możemy mówić o wystawach problemowych odnoszących się do doświadczeń człowieka współczesnego.

Dzieła pozyskane na wystawę 11. TSS pochodzą od Autorów oraz z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Propaganda, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Kolekcji mBanku m jak malarstwo.

Wystawie towarzyszy katalog, a jej rozwinięciem i integralną częścią jest przegląd filmów odpowiadających wątkom wystawy (kino OKF Iluzja, seanse z prelekcją w środy, w terminie trwania wystawy).
Otwarcie wystawy – 16/09/2023
godz. 15.00 – sala kina OKF Iluzja, projekcja filmu „Jak tańczy mój czas”
godz. 17.00 – sale wystawowe MGS, wernisaż

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

cz.info.pl; źródło: MGS Częstochowa