Banner Top

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

4 czerwca 2023UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 r. w następstwie sfałszowanego referendum.

Było to symboliczne zwycięstwo kolejnych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Było to zwycięstwo „Solidarności”, przeciwko której w grudniu 1981 r. władza wysłała czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności.

4 czerwca 1989 r. siłę zastąpiła kartka wyborcza. Wynik tego głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu tej daty dla Polski - suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych swoich praw obywateli, ogłasza dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Drodzy mieszkańcy Częstochowy!
Są wartości, które łączą, a nie dzielą. Jest pamięć historyczna, która czyni z nas świadome swych praw i obowiązków społeczeństwo.
Uczcijmy, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, wznieśmy toast za Wolność.

4 czerwca 2023 r. - godz. 12:00
Skwer Solidarności, róg ulicy Śląskiej i Waszyngtona

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px