Banner Top

Ojciec Jerzy Tomziński Niepodległy

tomzinski 103 lataWystawa obejmuje 40 tablic z zestawami fotografii z ostatnich 8 lat życia o. Jerzego Tomzińskiego poprzez które autor, jako jedyny fotograf ma stały dostęp do Ojca Jerzego

Wystawa ma przybliżyć mieszkańcom Polski, Województwa Śląskiego oraz Powiatów Częstochowskiego i Kłobuckiego postać Ojca Jerzego Tomzińskiego, młodego duchem i ciągle aktywnego, legendarnego 103-letniego paulina, trzykrotnego przeora Sanktuarium na Jasnej Górze i dwukrotnego Generała Zakonu Ojców Paulinów. Autor wystawy z przykrością zawiadamia, że w nocy 14 listopada zmarł o. Jerzy Tomziński.

Współpracownik i Przyjaciel Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, inicjatora narodowej modlitwy o uwolnienie Prymasa, która dała początek tradycji odprawiania Apelu Jasnogórskiego. Ostatniego żyjącego uczestnika II Soboru Watykańskiego.

Wielki propagator wzmocnienia integracyjnej roli Jasnej Góry dla całego narodu polskiego. Paulina pełniącego także ważne funkcje duszpasterskie w Rzymie i Watykanie. Bliski współpracownik Kardynała Karola Wojtyły i Papieża Jana Pawła II. Księdza, który w swoim życiu poznał wielu świętych, m. inn. Św. Ojca Pio, ale też sam podąża bezkompromisowo drogą ku świętości.

Wieloletni fotograficzny projekt dokumentalny Marcina Szpądrowskiego będzie miał możliwość ekspozycji w formie 3 Wystaw: w Sali Rycerskiej Jasnej Góry (wernisaż 24.11.2021 godz. 16.00 w 103. Urodziny o. Jerzego, wcześniej o godz. 15.30 Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej), Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II (wernisaż 7.12.2021 godz. 16.00) oraz w Przystajni (wernisaż w rodzinnym miejscu o. Jerzego 17.12.2021 godz. 16.00).

Marcin Szpądrowski – urodzony w 1958 r., absolwent Politechniki Częstochowskiej, Szkoły Głównej Handlowej i Institut Français de Gestion (MBA). Od dwudziestu lat integruje społecznie środowisko częstochowskich fotografików, animuje wiele działań w tej dziedzinie sztuki, równocześnie dokumentując na fotografiach większość wydarzeń wysokiej kultury.

Przez prawie dwadzieścia lat był głównym fotografem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, przez kilkanaście lat sprowadzał do Częstochowy prestiżową wystawę największego Konkursu Fotografii Prasowej „Grand Press Photo”. Jako Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu - od 2013 r. organizuje ogólnopolskie konkursy fotograficzne „Fotomaraton”, „Fotosprint”, „Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowaniu”, „Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu”, „Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Fotografowaniu”, „Częstochowianki 2016”, warsztaty i plenery oraz spotkania fotograficzne z najwybitniejszymi twórcami w tej dziedzinie sztuki. Prowadzi kultowy portal częstochowskich fotografów „Fotomedaliki.pl”. Swoje fotografie publikuje w wydawnictwach artystycznych, prasie krajowej i zagranicznej. Przez własną twórczość promuje Częstochowę i Polskę w kraju i za granicą. Do tej promocji przyczynia się też jego dziewiętnastoletnia praca zawodowa w polskim wydawnictwie krzyżówkowym „Technopol”, jako dyrektora Biura Marketingu i Reklamy. Nauczyciel fotografii w Technikum TEB Edukacja, Policealnej Szkole TEB Edukacja oraz instruktor fotografii w Klubie SM „Nasza Praca” w Częstochowie.

Współpracuje w charakterze fotoreportera z licznymi lokalnymi i ogólnopolskimi wydawnictwami. Z potrzeby serca stara się też dotrzeć z aparatem fotograficznym tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla naszej Ojczyzny i społeczności. Juror, laureat i organizator konkursów fotograficznych, lokalnych i ogólnopolskich. W ostatnich latach był m.in. organizatorem i jurorem w ważnych dla środowiska fotograficznego ogólnopolskich konkursach, m.in: „Człowiek Dobry jak Chleb. Św. Brat Albert”, „Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu”, „Zobacz Częstochowę”. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie wydał album z jego jasnogórskimi zdjęciami, poświęcony światowej sławy estońskiemu genialnemu kompozytorowi i mistykowi Arvo Pärtowi.

Ma na swoim koncie wiele wystaw fotograficznych – indywidualnych i zbiorowych oraz liczne publikacje w gazetach, czasopismach, albumach i kalendarzach. Uzyskał tytuł Fotografa Roku 2010 Jurajskiego Fotoklubu RP.

W 2019 r. zrealizował wielką przekrojową Wystawę „Tożsamość fotografią pisana” – bardzo mocno związaną z historią jego rodziny, dziejami naszej Ojczyzny oraz 100. rocznicą odzyskania Niepodległości; pokazywaną w Sali Rycerskiej Klasztoru Jasnogórskiego, Sali Wystawowej Biblioteki w Wadowicach, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, a także w Sali Marmurowej Klubu Politechnik w Częstochowie wraz z luksusowo wydanym albumem fotograficznym. Obecnie pracuje nad albumem fotograficznym z wyprawy fotograficzno-motocyklowej po Ukrainie w ramach XXI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

Nagradzany m.in.: 2009 – Promotor Miasta Częstochowy, specjalne podziękowanie Prezydenta Miasta; 2010 – główna nagroda, ostatnie pióro Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w konkursie „Katyń – Pamiętamy. Małopolska” – praca pt. „Dziadku, Tato – ja ciągle pamiętam” – o bohaterskim dziadku Kazimierzu; 2015 – tytuł i statuetka „Marka Częstochowskie – LUBIĘ TO” w kategorii osobowość; 2016 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; 2016 – Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”; 2016 – Srebrny Krzyż Zasługi; 2020 – Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px