Banner Top

Szkolenie dla przedsiębiorców w WUP

Częstochowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza wszystkich przedsiębiorców na szkolenie poświęcone wsparciu rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim.

Podczas spotkania przedstawione zostaną kwestie związane m.in. z:
• zasadami zatrudniania cudzoziemców,
• finansowaniem szkoleń i doradztwa dla firm (w szczególności w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania),
• wsparciem dla firm oferowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
• uzyskaniem pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miliony na scalanie gruntów

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na scalanie gruntów w ramach środków unijnych 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 27,9 mln zł.

Umowy w imieniu województwa parafował Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele czterech powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, raciborskiego i częstochowskiego.

Waloryzacja emerytur i rent - na czym polega i ile wyniesie

Od 1 marca wzrosną emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,86 proc. Świadczenia objęte zostaną waloryzacją kwotowo-procentową.

Oznacza to, że zwiększane są o taki sam procent, z zastrzeżeniem, że kwota podwyżki nie może być mniejsza niż 70 zł brutto. Przy czym osoby, które nie mają prawa do minimalnej emerytury, nie otrzymają gwarantowanej podwyżki, a ich świadczenie zostanie przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji.

E-dowód coraz bliżej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji chcą ruszyć ze swoim wspólnym projektem już w marcu. Wniosek o wydanie e-dowodu będziemy składać – tak jak obecnie – w siedzibie gminy. W pierwszej kolejności będą mogły go otrzymać osoby, których dowody straciły ważność, zostały zniszczone lub utracone.

E-dowód zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje znanego nam dowodu osobistego. Potwierdzi naszą tożsamość i obywatelstwo oraz uprawni do przekraczania granic niektórych państw. Zewnętrznie będzie podobny do obecnego. Wewnątrz będzie się jednak mieścił chip z danymi identyfikacyjnymi w warstwie graficznej, w tym ze zdjęciem biometrycznym. Jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji, e-dowód będzie wielofunkcyjnym, bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatelek i obywateli z administracją, służbą zdrowia, a także podmiotami komercyjnymi.

Łódzka do przebudowy

Planowana przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu inwestycja obejmuje m.in. budowę drogi, chodnika, wyniesienie skrzyżowań i założenie zieleńca. Rozbudowane będzie też oświetlenie. MZDiT rozpisało przetarg na te prace. Wyłoniony wykonawca będzie musiał je zakończyć do końca lipca przyszłego roku.

Długość remontowanego fragmentu ul. Łódzkiej (ulicy o statusie drogi powiatowej) wynosi ponad 905 m. Odcinek, o którym mowa, zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Poleską, a kończy w okolicy ronda 7. Dywizji Piechoty.  

Szerokość projektowanej jezdni wyniesie 5,5 m – w okolicach połączeń z innymi jezdniami jej szerokość zwiększy się, nawiązując do stanu istniejącego.

Bezpieczeństwo w miejskiej komunikacji – ankieta

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie zachęca do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej poziomu bezpieczeństwa w autobusach i tramwajach.

Internetowe badanie jest skierowane do pasażerek i pasażerów komunikacji miejskiej i ma służyć poprawie bezpieczeństwa w autobusach i tramwajach.

Ankieta jest elementem projektu ,,Bezpieczny Pasażer – Bezpieczny Kierowca w Częstochowie” zainicjowanego w 2015 roku, współfinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Żałoba narodowa

W nocy z czwartku ma piątek rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego, Premiera Rządu RP w latach 1991-1992. Potrwa do soboty 16 lutego, do godziny 19.00.

Decyzję o ogłoszeniu niemal dwudniowej żałoby narodowej podjął Prezydent RP (rozporządzenie w załączeniu). W Częstochowie, w czasie jej trwania, imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym zostaną odwołane lub przesunięte. Przy budynkach Urzędu Miasta zawisną opuszczone do połowy masztu flagi narodowe. W piątek rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Były premier Polski zostanie pochowany w sobotę na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w Częstochowie

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. od godziny 19.00 do 6.00 przeprowadzono badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Częstochowy. Akcja miała charakter ogólnopolski.

Koordynatorem badania w Częstochowie był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia, w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px