Wysoki poziom ubankowienia emerytów na Śląsku. Częstochowa poniżej średniej

Zdecydowana większość emerytów i rencistów ma konto w banku. Na około 9 mln świadczeniobiorców, a ż 7 mln z nich otrzymuje pieniądze przelewem. Obecnie wskaźnik ubankowienia emerytów w ZUS wynosi 80,6 proc.

Rybnik przoduje
- Emeryci obsługiwani przez rybnicki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są liderami ubankowienia. W lipcu tego roku aż 87,6 procent nowo przyznanych emerytur tamtejszy ZUS przelewał na konta bankowe. W porównaniu do innych oddziałów to najwyższy wskaźnik w kraju – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Częstochowa poniżej średniej
Średni poziom ubankowienia emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w województwie śląskim wynosi 80 proc. Najwyższym stopniem ubankowienia swoich klientów może pochwalić się oddział ZUS w Rybniku. Aż 87,6 proc. osób, którym emerytury wypłaca tamtejsza placówka deklaruje chęć otrzymywania pieniędzy w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy. W tym ujęciu na drugim miejscu jest oddział ZUS w Bielsku-Białej, gdzie poziom ubankowienia emerytów to 80,7 proc. Podium zamykają emeryci otrzymujący świadczenie z zabrzańskiej placówki, gdzie pieniądze trafiają na konta bankowe w 80,4 proc.

Nieco skromniej w tym zestawieniu wypadają seniorzy otrzymujący emerytury przelewem w Sosnowcu – 79 proc., Chorzowie – 78,8 proc., oraz w Częstochowie, gdzie stopień ubankowienia sięga 73,2 proc. W skali kraju najsłabsze zaawansowanie pod tym względem występuje wśród emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w Radomiu – 66,9 proc., oraz Szczecinie i Biłgoraju po 69,8 proc.

Masz wybór
Wśród klientów ZUS poziom preferencji co do formy otrzymywania pieniędzy różni się od rodzaju świadczeń. W kraju procentowo najwięcej wypłat na rachunki bankowe - aż 98,5 proc. - ZUS wypłaca z tytułu nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Na kolejnym miejscu są emerytury pomostowe – 95,3 proc. tych świadczeń ZUS wypłaca na konta. Na drugim biegunie są rodzicielskie świadczenia uzupełniające (w przypadku prawa wyłącznie do tego świadczenia) i świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielne egzystencji. Tu poziom ubankowienia wynosi odpowiednio – 44 proc. i 40,4 proc.

Każdy kto składa wniosek o emeryturę ma prawo wybrać formę otrzymywania świadczenia. Może wskazać rachunek bankowy lub doręczenie pieniędzy za pośrednictwem operatora pocztowego. W każdej chwili może zmienić decyzję o sposobie otrzymywania świadczenia. Jednocześnie nie ma też problemu ze zmianą rachunku bankowego. Można to zrobić podając nowy numer konta we wniosku ZUS EZP – wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa ZUS