Dni otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

24 i 25 października odbędą się dni otwarte tego ośrodka. Bedzie można wziąć udział w zajęciach otwartych oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jest ośrodkiem wsparcia działającym od 1994 roku w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Oferuje wieloprofilową terapię dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami), a także dzieciom i młodzieży z mikrodeficytami i problemami rozwojowymi.

Centrum pomaga również rodzicom, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z porad, a także instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W ramach Centrum działają: Dom Dziennego Pobytu im. Misia i Margoli, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Klub Dziecka i Rodzica „Słoneczko”.

Podczas dni otwartych będzie można zwiedzić ośrodek, porozmawiać z kadrą, czy zakwalifikować dziecko do udziału w zajęciach indywidualnych lub grupowych, a także wziąć udział w zajęciach otwartych, podczas których zaprezentowane zostaną nowoczesne metody terapeutyczne stosowane w Centrum. MOPS zachęca także do skorzystania podczas dni otwartych z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, psychologiem. Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się na konkretny dzień i godzinę.

Dni otwarte odbędą się 24 i 25 października w godzinach 10-17, w siedzibie Centrum przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

Plan dni otwartych:
- zwiedzanie ośrodka - środa 25.10, w godzinach: 9.30-11.30
- zajęcia otwarte - wtorek, 24.10: w godzinach: 10-11 - EEG Biofeedback; w godzinach: 11-12 – Integracja Sensoryczna
- środa, 25.10, w godzinach: 9.30-10.30 – metoda Affolter; w godzinach 10.30-11.30 – DUNAG 02
- konsultacje ze specjalistami – organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny w celu ustalenia konkretnej godziny konsultacji (tel. 34 3615943).

cz.info.pl; źródło: MOPS Częstochowa