W Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” powstają nowe alejki

Nowe ścieżki piesze i rowerowe w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” zostały już wytyczone i obramowane krawężnikami. Pora na podbudowę nawierzchni, nasadzenia i oświetlenie.

Miasto w lipcu rozstrzygnęło przetarg na budowę ścieżek o łącznej długości 3,3 km (w tym 1,8 km ścieżek z nawierzchnią bitumiczną) wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia wzdłuż alejek. Wygrała firma Granit Dariusz Pylak ze Strzegomia z kwotą 2 mln 840 tys. zł.

Zakres prac objął między innymi drobne prace rozbiórkowe (elementy nawierzchni, bariery przegradzające ścieżki w celu uniemożliwienia wjechania pojazdami na teren parku), niwelację terenu, wykonanie nawierzchni alejek i ścieżek rowerowych, montaż elementów małej architektury (słupki blokujące wjazd, tablica informacyjna), wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W planach jest też wykonanie nowych nasadzeń oraz budowa oświetlenia parkowego - latarni oświetleniowych z oprawami LED. Wykonawca na przeprowadzenie wszystkich prac ma czas do połowy grudnia tego roku.

cz.info.pl; źródło i  foto: BP UM Częstochowa