Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – było prowadzone w całym kraju, w jednym czasie, przez przedstawicieli wyznaczonych instytucji, którzy docierali do wszystkich miejsc przebywania osób bezdomnych (zarówno w placówkach jak i miejscach niemieszkalnych).

Na terenie Gminy Miasta Częstochowy badanie jest organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz z członkami Partnerstwa na rzecz przeciwdziałania bezdomności. W trakcie badania osobom bezdomnym zapewniono gorący posiłek (zupa i pieczywo), gorąca herbata, a także odzież, koce, kołdry. Badanie przebiegło bez zakłóceń, jedna osoba wymaga przewiezienia do OPOPA.

Badanie prowadzono równolegle w miejscach niemieszkalnych (to m.in. altany, pustostany), a także w placówkach udzielających wsparcia osobom bezdomnym, w tym w domu samotnej matki, szpitalach, ZOLach, Areszcie Śledczym, Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Do prowadzenia badania w miejscach niemieszkalnych skierowano dwa patrole – jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji, w każdym działania prowadziło również dwóch streetworkerów.

Podczas tegorocznego badania, oprócz sprawdzenia liczby osób w kryzysie bezdomności, wypełniano również kwestionariusz osoby bezdomnej. To badanie ankietowe, w którym osoby w kryzysie bezdomności anonimowo odpowiadały na pytania dotyczące swojej sytuacji, w tym wypełniano takie rubryki jak m.in.: płeć, wiek, źródło dochodu, miejsce przebywania, korzystanie ze wsparcia.

W ciągu kolejnych dni będzie trwała analiza ankiet i szczegółowe zliczanie pozyskanych danych. Na przekazanie wyników badań do nadrzędnych instytucji i centralnych systemów służby mają czas do 22 marca 2024 r.

Ostatnie badanie liczby osób bezdomnych, przed tegorocznym, odbyło się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku, wykazało ono, iż w Częstochowie przebywało wówczas 351 osób bezdomnych.

cz.info.pl; źródło: MOPS Częstochowa