Mądrego planowania można się nauczyć

We wtorek 14 maja, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie odbędą się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Jak skutecznie planować i realizować cele?".

Ten warsztat motywacyjny jest są adresowany do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w częstochowskim Powiatowym Urzędzie Pracy. Trwa cztery godziny (od godz. 9 do 13).

Celem zajęć grupowych jest zapoznanie z uwarunkowaniami konstruowania planów życiowych i określania etapów ich realizacji, dostarczenie wiedzy dotyczącej cech dobrego planu, poznanie metody formułowania celów SMART i ustalenie celów. Warsztat ma rozwinąć umiejętność realizowania wyznaczonych zamierzeń.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta lub do doradcy zawodowego (pokój 219 lub 221) w godz. 7.30-14.00, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zajęć lub potwierdzić swój udział w zajęciach.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa