Konsultacje przed opracowaniem programu rewitalizacji

Miasto ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Częstochowy. Konsultacje rozpoczynają się w poniedziałek 20 maja br. i potrwają do poniedziałku 24 czerwca br.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Rewitalizacji dla Częstochowy na lata 2017-2023 dobiegła końca. Miasto może kontynuować działania rewitalizacyjne na podstawie gminnego programu rewitalizacji na kolejne lata, co musi poprzedzić stosownymi uchwałami, które wymagają przeprowadzenia konsultacji.

Kontynuowanie procesu rewitalizacji jest w dużej mierze zależne od uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Uzyskanie dofinansowania z puli przewidzianej dla rewitalizacji, również poprzez Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, nie będzie możliwe bez uchwalenia dobrze opracowanego gminnego programu rewitalizacji.

Nowy program jest więc niezbędny zarówno dla miasta i jego jednostek organizacyjnych, jak i innych interesariuszy rewitalizacji (a jednocześnie potencjalnych beneficjentów środków zewnętrznych) – projektodawców z sektora prywatnego, w tym przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych czy związków wyznaniowych.

Uchwała, będąca przedmiotem zapowiadanych konsultacji, umożliwi rozpoczęcie prac nad gminnym programem rewitalizacji zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

W ramach konsultacji mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta mają możliwość wyrażenia opinii i przedstawienia uwag dotyczących konsultowanej treści.

Można to uczynić w następujących formach:
1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 24 czerwca 2024 r. (formularz uwag dostępny jest w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, pok. nr 115 lub 114, na stronie internetowej miasta Częstochowy, stronie poświęconej konsultacjom oraz na stronie miejskiego BIP).

2) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 28 maja br., w Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11/13 o godz. 13.00;

3) ustnie, osobiście, w pok. nr 115 lub 114, w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jerzego Waszyngtona 5, w każdy dzień roboczy od godz. 9.00 do godz. 14.00, nie później niż do 24 czerwca br.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji społecznych opracowany zostanie raport podsumowujący ich przebieg. Raport ten zostanie opublikowany na miejskich stronach internetowych.

Na fotografii zrewitalizowany Stary Rynek.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa