Częstochowa chce zmieniać przestrzeń zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami

Nowe, przyjazne dla nich wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej są już prawem lokalnym. Wykonawcy nowych miejskich inwestycji będą zobowiązani przestrzegać norm, które zapobiegną tworzeniu barier architektonicznych. Tego rodzaju ujednolicone standardy w polskich miastach są ciągle nowością.

Dzięki nowym wytycznym projektowym wspólna, publiczna przestrzeń Częstochowy będzie dopasowywała się do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób przemyślany, metodyczny i systemowy. Zobowiązani do przestrzegania wytycznych będą wszyscy projektanci i realizatorzy inwestycji związanych z miejską przestrzenią.

Z inicjatywy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami Tomasza Tyla Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotował stosowny materiał, opierając się m.in. na opracowaniach warszawskiej Fundacji Integracja oraz Polskiego Związku Niewidomych. Został on publicznie przedstawiony w czerwcu i od tego czasu do początku września instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami miały czas na zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków.

Wprowadzenie wytycznych będzie miało konsekwencje dla działań różnych jednostek organizacyjnych samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem MZDiT i MPK. To te podmioty organizują przetargi na większość inwestycji w zakresie infrastruktury dla pieszych, kierowców czy pasażerek i pasażerów miejskiej komunikacji. A to w tych obszarach osoby z niepełnosprawnościami napotykają ciągle na sporo utrudnień. Chodzi nie tylko o osoby na wózkach inwalidzkich czy poruszające się o kulach, ale też niewidome i słabowidzące, niedosłyszące czy osoby starsze. Łatwiejsza w użytkowaniu przestrzeń miejska ułatwi też codzienne funkcjonowanie np. kobietom w ciąży, osobom bardzo niskim czy bardzo wysokim, osobom z nadwagą czy urazami kończyn. Z wolnej od barier infrastruktury skorzystają także ci, którzy muszą np. przetransportować duży bagaż.

W wytycznych znajdujemy niemal wszystkie obszary, w których występują ograniczenia – począwszy od pokryw studzienek kanalizacyjnych, poręczy, przez organizację przestrzeni komunikacyjnej, po miejsca parkingowe i przystanki komunikacji miejskiej. W każdym obszarze określono, w jaki sposób projektować elementy przestrzeni, by była ona czytelna dla wszystkich i umożliwiała jak najbardziej komfortowe poruszanie się. Wytyczne zawierają dokładne wymiary, odstępy czy organizację urządzania przestrzeni, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych jej użytkowniczek i użytkowników. Zawierają także grafiki prezentujące konkretne rozwiązania.  
 
11 września w Urzędzie Miasta – w obecności przedstawicieli mediów – zarządzenie wprowadzające w życie nowe wytyczne podpisał prezydent Częstochowy. Obecny byli także: pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami Jolanta Sulema, społeczny rzecznik osób z niepełnosprawnościami Tomasz Tyl, oraz Arkadiusz Zemła z MZDiT, który odpowiedzialny był za opracowanie zbioru wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia prezydenta.   

Choć przyjęcie nowych standardów otwiera nowy rozdział w historii projektowania przestrzeni w Częstochowie, samorząd do potrzeb osób z niepełnosprawnością sukcesywnie dostosowuje np. budynki Urzędu Miasta, biorąc oczywiście pod uwagi i wnioski samych najbardziej zainteresowanych. Tam, gdzie bariery można usunąć bez podejmowania kompleksowych, kosztownych prac, robi się to na bieżąco.

Dla osób niepełnosprawnych przystosowywane są nowe budynki komunalne. Np. w budynku przy ul. Pułaskiego (oddanym do użytku w 2017 roku) wszystkie mieszkania na parterze wynajmowane są osobom niepełnosprawnym. Wśród budynków dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się m.in. Filharmonia Częstochowska, obiekty Muzeum Częstochowskiego, budynek Miejskiej Galerii Sztuki (częściowo) czy Miejski Domu Kultury. Sportowe obiekty – m.in. Hala Polonia, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Miejski Stadion Piłkarski, Pływalnia Letnia, Arena Częstochowa, Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya Żeleńskiego, Pływalnia Kryta przy al. Niepodległości czy Hala Sportowa Częstochowa – także są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przewozach autobusowych ekspedycja taboru jest w całości zaplanowana na pojazdy niskopodłogowe (w przypadku tramwajów obecnie sięga blisko 30%). W mieście od dawna wyznaczane są zastrzeżone miejsca postojowe – tzw. „koperty”, przeznaczone do wykorzystywania przez osoby z niepełnosprawnością (obecnie jest ich ok. 250). Od 2016 roku kierujący legitymujący się „Kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnością” na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania nie wnoszą opłat za postój.
 
Rozwiązania z myślą o osobach z niepełnosprawnościami uwzględnia także m.in. prowadzona obecnie modernizacja linii tramwajowej – i związanej z nią infrastruktury przystankowej – czy budowa centrów przesiadkowych przez częstochowskich dworcach kolejowych.

Obecnie wprowadzone decyzją prezydenta miasta standardy w pełni uwzględniać mają jednak wszystkie nowe projekty urządzenia przestrzeni publicznej, (oczywiście tam, gdzie technicznie możliwe będzie ich wprowadzenie).   
 
Również w miejskich szkołach z roku na rok udaje się wyeliminować coraz więcej barier architektonicznych. Prezydent Częstochowy ogłasza także konkurs „Miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnością” – jest on okazją, aby pokazać i docenić  miejsca użyteczności publicznej w Częstochowie (także prywatne), dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie uczestniczyć w życiu miasta.

W załączeniu „Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych”.

Pliki do pobrania:
Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa