Klucze dla lokatorów nowego bloku komunalnego przy ul. Focha 80

65 mieszkań znajduje się w najnowszym budynku komunalnym, który powstał u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego i Focha. 4-kondygnacyjny blok kosztował 8,2 mln zł. W środę jego pierwsi lokatorzy odebrali klucze z rąk prezydenta Częstochowy.

Wszystkie lokale na parterze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Blok jest niepodpiwniczony, w 3 klatkach schodowych mieści się 65 mieszkań komunalnych (w tym dwa chronione) - 34 jednopokojowe i 31 dwupokojowych, o powierzchni od 37 do 51 m kw. Do dyspozycji lokatorów są też trzy wózkownie-rowerownie.

Teren wokół bloku został zagospodarowany, oświetlony i skomunikowany, zasadzono nową zieleń. Starsze drzewa rosnące m.in. wzdłuż ul. Pułaskiego będą stanowić naturalne zacienienie bloku od strony zachodniej. 28 sierpnia, tuż po uzyskaniu przez miasto zgody na użytkowanie  budynku, pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań.  

Na inwestycję o wartości 8,2 mln zł miasto zdobyło 2,6 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W budynku zamieszkają w sumie 63 rodziny. Przeprowadzą się z mieszkań przeważnie opalanych węglem lub bardzo małych lokali komunalnych z instalacją co. Swoje dotychczasowe lokale pozostawią do dyspozycji Urzędu Miasta, który wykorzysta je w większości jako lokale socjalne. Dwa mieszkania mające status chronionych są już w administracji MOPS i będą przeznaczone dla osób potrzebujących, korzystających z pomocy społecznej.

Klucze przekazano pierwszym lokatorom tuż po uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku. Administrator zasobów komunalnych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS - prowadzi jeszcze procedury związane z przejęciem budynku i uruchomieniem wszystkich mediów, ale większość lokatorów odebrało już w Biurze Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM przydziały, a do końca tygodnia odbierze od ZGM także klucze.

W 2017 roku w Częstochowie oddano do użytku nowy blok z 32 mieszkaniami przy ul. Pułaskiego oraz 12 nowych mieszkań w zaadaptowanym budynku przy ul. Kiedrzyńskiej, a w ubiegłym roku  ZGM TBS oddał do użytku 24 mieszkania w bloku czynszowym.

Informacje o nowym bloku przy ul. Focha 80
- blok komunalny niepodpiwniczony, 4-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy - 1 127 m2, powierzchni użytkowej - 3 449 m2, kubaturze - 14 843 m3,
- w 3 klatkach schodowych mieści się 65 mieszkań komunalnych (w tym dwa chronione), z czego 34 to mieszkania typu M-2, a 31 typu M-3,
- wszystkie lokale na parterze budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku są też m.in. 3 wózkownie-rowerownie i 3 pomieszczenia techniczne,
- ogrzewanie i ciepła woda użytkowa pochodzi z miejskiej sieci ciepłowniczej – wymiennikownia w budynku.

Przed blokiem są 2 zjazdy indywidualne i 61 miejsc postojowych (w tym dla kierowców niepełnosprawnych). Wykonano też nowe oświetlenie uliczne. Pomiędzy budynkiem a parkingami, po stronie południowej – pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż bloku powstała droga dojazdowa, która będzie jednocześnie łącznikiem ul. Focha z ul. Sobieskiego. W pobliżu bloku znajduje się plac gospodarczy z przeznaczeniem na trzepak oraz wiata śmietnikowa na 6 kontenerów.
Teren wokół bloku został zagospodarowany nową zielenią – krzewy liściaste i iglaste; są też nowe trawniki, ławki z oparciem oraz okrągłe, betonowe kosze na śmieci. Poza tym pozostawiono – praktycznie bez zmian – drzewa rosnące m.in. wzdłuż ul. Pułaskiego.

Realizacją wartej ponad 8,2 mln zł inwestycji zajęło się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Kompleksowe wykonanie stanu surowego i wykończenie budynku „pod klucz” – firma „KABIS” z Częstochowy. Pozostali podwykonawcy to również częstochowskie firmy, m.in. Mawer, Hydrogaz, Fleur.

Roboty rozpoczęły się w lutym 2018 roku – zakończenie prac nastąpiło z początkiem sierpnia 2019 r. Na inwestycję miasto zdobyło 2,6 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego. Realizację zadania zlecił i nadzorował Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa