66% pracodawców w Polsce wskazuje na problem w rekrutacji kandydatów z niezbędnymi umiejętnościami

W Polsce aż 66% organizacji ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. To wynik o 6 punktów procentowych mniejszy niż w 2023 roku (72%), a także niższy niż średnia globalna (75%) – tak wynika z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

Badanie pokazuje, że najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT & analizy danych, co sygnalizuje 23% organizacji, a także te techniczne, o czym mówi 22% firm znad Wisły. Chcąc przeciwdziałać niedoborowi talentów, organizacje chcą m.in. zwiększyć elastyczność pracowników w zakresie miejsca i czasu pracy, a także podwyższać wynagrodzenie.

Najnowszy raport ManpowerGroup wskazuje, że organizacje w Polsce deklarują największą trudność w zrekrutowaniu odpowiednich kandydatów z kompetencjami w obszarze IT & analizy danych, o czym sygnalizuje 23% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się umiejętności techniczne (22%), a następnie te z zakresu logistyki & operacji (19%), sprzedaży & marketingu (19%), a także obsługi klienta (18%).

– Choć wciąż poziom niedoboru talentów w Polsce jest wysoki, spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu z zeszłorocznych badaniem wskazuje na to, że sytuacja na polskim rynku zaczyna nieco się poprawiać – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce i dodaje, że globalnie rekrutacja kandydatów o pożądanych umiejętnościach jest dla firm jeszcze większym wyzwaniem, wskazuje na nie bowiem 75% pracodawców. – Rynek pracy przechodzi technologiczną transformację, szybko dążąc ku wykorzystaniu sztucznej inteligencji, digitalizacji i automatyzacji wielu procesów, dlatego właśnie umiejętności pracowników z zakresu IT & analizy danych są tymi najbardziej poszukiwanymi przez organizacje. Pomimo wielu wyzwań rynkowych, pracodawcy nieustannie powinni skupiać się na pracownikach, ich nastrojach, utrzymaniu talentów w przedsiębiorstwach. Kładąc nacisk na rozwój, upskilling lub reskilling w obrębie organizacji, będą w stanie zbudować zespoły z najlepszymi ekspertami na rynku dostosowując je jednocześnie do ewoluującego rynku pracy – dodaje ekspert.

Finanse & nieruchomości z największą konkurencją o pożądane talenty
Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych są finanse & nieruchomości – aż 74% organizacji z tego sektora deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich do pracy kandydatów. Wysoki deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru dóbr & usług konsumenckich (71%) oraz energetyki & usług komunalnych (70%). O trudności w rekrutacji pracowników z pożądanymi umiejętnościami na podobnym poziomie mówią także firmy sektora transportu logistyki & motoryzacji (69%), a także nauk przyrodniczych & opieki zdrowotnej (68%).

Duże firmy z najmniejszymi wyzwaniami rekrutacyjnymi
Raport ManpowerGroup uwzględnia podział na sześć wielkości organizacji. Dane wskazują, że na największe wyzwania w rekrutacji kandydatów o pożądanym profilu wskazują organizacje mające w swoich strukturach 250-999 pracowników (71%) oraz ponad 5000 zatrudnionych osób. Na niedobór talentów na podobnym poziomie wskazują także pracodawcy z zespołami liczącymi 10-49 (67%), a także 50-249 pracowników. Nieco mniejszy problem z obsadzeniem stanowisk pożądanymi kandydatami mają pracodawcy z kadrą nieprzekraczającą 10 osób (63%). Najniższy niedobór odpowiednich kandydatów deklarują natomiast firmy zatrudniające 1000 – 4999 talentów.

– Można śmiało stwierdzić, że gwarantem sukcesu na rynku pracy jest umiejętność zwinnego dopasowywania się do zmieniającego się świata, gotowość do ponoszenia kontrolowanego ryzyka. Istotne jest też sprawne korzystanie z technologii, sztucznej inteligencji, wyjście poza strefę komfortu, oraz jasno zdefiniowane mądre przywództwo, włączając w to konieczność i umiejętność poodejmowanie niepopularnych decyzji. Dla kandydatów kluczowa jest potrzebaciągłego uczenia się oraz rozwoju kompetencji, adaptacji do szybko zmieniających się technologii. Rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów z umiejętnościami IT, nie uciekniemy bowiem od wszechobecnej cyfryzacji i automatyzacji – mówi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup w Polsce.

Firmy chcą inwestować w rozwój talentów
Respondenci znad Wisły, którzy zadeklarowali w badaniu niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, zostali także zapytani o to, jakie działania zamierzają podjąć, by przeciwdziałać temu zjawisku. Najwięcej z nich w celu wypełnienia tej luki planuje zwiększenie elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy (45%), a także zwiększenie wynagrodzenia (39%). Pracodawcy w Polsce chcieliby również otworzyć się na bardziej elastyczne formy względem czasu pracy, jak zatrudnienie na niepełny etat oraz dobór godzin pracy (30%) czy utrzymywanie zespołów na niezmienionym poziomie, nawet jeśli pewne role nie są niezbędne w organizacji (30%).

– Talenty będące w organizacji są niezwykle istotnym elementem strategii każdej firmy. Elastyczność w zakresie miejsca i czasu pracy to jeden z ważniejszych punktów branych przez kandydatów pod uwagę podczas oceny pracodawcy. Praca w niepełnym wymiarze etatu wciąż jest w Polsce mało popularna, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej. Cieszy zatem fakt, że coraz więcej firm otwiera się na takie rozwiązanie, zyskując tym samym szanse na pozyskanie dodatkowych specjalistów. To działanie, które wyróżnia oraz umacnia pozycję pracodawcy na rynku – mówi Luiza Luranc-Jaworek, dyrektor sprzedaży w ManpowerGroup. – Dla kandydatów coraz ważniejsze jest środowisko do jakiego dołączają, stwarzanie szans na rozwój z jednoczesnym mentoringiem, wsparciem przełożonych w prowadzeniu ścieżki kariery. Osoby planujące zmianę organizacji poszukują również szansy na realizację własnych pomysłów, bycia częścią firmy, zmian i usprawnień, które powinny nieustannie zachodzić. Dostosowanie się do potrzeb kandydatówjest zatem dziś niezbędne, jeśli celem jest pozyskanie z rynku najlepszych specjalistów – podkreśla ekspertka.

Niedobór talentów na świecie i w regionie EMEA
Dane pokazują, że z niedoborem talentów borykają się firmy na całym świecie. Problem ze zrekrutowaniem odpowiednich talentów zgłasza globalnie aż 75% firm, co jest wynikiem wyższym o 9 punktów procentowych w porównaniu z deklaracjami polskich pracodawców. Wskaźnik ten jest niższy o 2 punkty procentowe w porównaniu rocznym, powrócił do globalnego poziomu niedoboru deklarowanego przez organizacje w 2022 roku (75%). Biorąc pod uwagę poziom trudności w zrekrutowaniu pożądanych pracowników wśród sąsiadujących z nami krajów, identyczny poziom niedoboru deklarują firmy w Czechach (66%). O większym niż w kraju nad Wisłą niedoborze talentów mówią natomiast słowackie (79%) niemieckie firmy (82%), wśród których konkurencja o pożądane talenty jest jedną z największych spośród badanych krajów.

***
Badanie „Niedobór talentów” zostało zrealizowane na próbie 525 pracodawców w Polsce i ponad 40 000 firm na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o pożądanych kompetencjach. Raport prezentuje dane w podziale na 6 regionów Polski i 8 sektorów rynku. W raporcie znajdują się również dane na temat umiejętności najtrudniejszych do znalezienia u kandydatów. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 2 a 31 października 2023 roku, zatem odzwierciedla najbardziej aktualne nastroje rekrutacyjne w Polsce.

cz.info.pl; źródło: ManpowerGroup