Farma wiatrowa lepszym sąsiadem niż klub nocny, czy ruchliwa ulica? Badanie nie pozostawia wątpliwości

Ankieta przeprowadzona przez YouGov[1] nie pozostawia wątpliwości. Duńczycy uważają mieszkanie w pobliżu ruchliwych dróg (32%) lub nocnych klubów (47%) za niepożądane. Jednocześnie tylko niewielki odsetek z badanych wyraził zaniepokojenie bliskością turbin wiatrowych (9%) lub farm słonecznych (4%).

- Wyniki badań przeprowadzonych wśród Duńczyków pokazują, że elementy infrastruktury energetycznej OZE nie stanowią dla nich realnego problemu. To kierunek, który obserwujemy także w Polsce, w której wraz z rozwijającą się infrastrukturą OZE, rośnie jej akceptacja społeczna. Dziś ta akceptacja w niektórych badaniach potrafi sięgać 80 procent. - podkreśla Olga Sypuła, Country Manager European Energy w Polsce.

Rosnąca akceptacja w Polsce jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, stale rośne świadomość społeczna korzyści i zalet energetyki odnawialnej dzięki edukacji oraz realnym przykładom gmin, gdzie takie inwestycje już istnieją. Po drugie – jak podkreśla Olga Sypuła country manager European Energy - to dzięki zaangażowaniu inwestorów w ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, bazującej na otwartości i zrozumieniu potrzeb.

Z kolei Nanna Bonde, managerka ds. współpracy z lokalnymi społecznościami w European Energy podkreśla, że ludzie mieszkający w pobliżu muszą odczuć bezpośrednio korzyści, jakie niesie za sobą powstanie w ich okolicy farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej. Powinni również zobaczyć, że często jest to siła napędowa lokalnego rozwoju i tworzenia wartości, które mogą sprawić, że lokalny obszar rozkwitnie i wzrośnie.

20 letnie doświadczenie i zarządzanie projektami w 29 krajach pozwoliły European Energy zidentyfikować trzy obszary korzyści dla gmin i lokalnych społeczności, które wynikają ze współpracy z inwestorami odnawialnych źródeł energii.

Składki podatkowe i tworzenie nowych miejsc pracy
Inwestycje te pobudzają lokalną gospodarkę poprzez znaczne wpływy z podatków, wspomagając rozwój społeczności i usług publicznych. Ponadto, generują one zatrudnienie, przyciągając wykwalifikowanych pracowników. W Polsce wpływy podatkowe do budżetu gminy tylko z jednej turbiny potrafią wynieść około 150 tysięcy złotych rocznie[2]. Do tego należy doliczyć stabilny dochód dla rolników, którzy przez 30 lat funkcjonowania elektrowni mogą liczyć na stały dochód z dzierżawy.

Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poza korzyściami ekonomicznymi, projekty związane z energią odnawialną wzmacniają lokalną konkurencyjność biznesową i wspierają inicjatywy społeczne i kulturalne, wzbogacając życie społeczności.

- Dla przykładu – na Litwie z opłaty produkcyjnej od energii elektrycznej finansuje się lokalne projekty związane ze środowiskowymi, gospodarczymi lub społecznymi korzyściami. Natomiast w Niemczech lokalne ustawodawstwo umożliwia bezpośrednie zrekompensowanie obywatelom części rachunków za energię elektryczną z projektu energii odnawialnej działającego w ich sąsiedztwie. - wyjaśnia Olga Sypuła.

Wdrażanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii daje możliwość przekształcenia słabo wykorzystywanych i zdegradowanych terenów miejskich w tętniące życiem obszary. To podejście rewitalizuje zanieczyszczone tereny przemysłowe, takie jak zamknięte wysypiska śmieci, wyeksploatowane kopalnie i opuszczone grunty rolne, przygotowując je na przyszłe wykorzystanie rolnicze.

Polska jest tego dobrym przykładem. European Energy opracowuje projekt dotyczący energii odnawialnej na terenie starej kopalni piasku, który przekształci wyeksploatowaną działkę w źródło korzyści ekonomicznych dla lokalnej społeczności.

Wkład w łagodzenie zmian klimatu i niezależność energetyczną
Od lutego 2022 r. zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych stało się pilnym celem w programie politycznym UE, obok bieżących wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i redukcji śladu węglowego.

Więcej energii odnawialnej wzmocni europejską niezależność energetyczną, zmniejszy ślad CO2 związany z rozwojem lokalnego biznesu i zwiększy jego konkurencyjność na rynkach europejskich i zewnętrznych.

cz.info.pl; źródło: European Energy Polska

Przypisy:
[1] https://klimamonitor.dk/nyheder/art9621943/Så-mange-eller-få-synes-vindmøller-og-solceller-er-de-værste-naboer
[2]http://psew.pl/jakie-korzysci-dla-mieszkancow-gmin-niesie-energetyka-wiatrowa/