Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Horacjańskie „Carpe diem”, czyli „chwytaj dzień, żyj chwilą”, to zawołanie do korzystania z tego, co tu i teraz i nietroskania się o jutro.

Ale od czasów wielkiego filozofa rzymskiego, który twierdził, że przecież „nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie”, wiele się zmieniło i każdemu, kto martwi się o swoich bliskich, myślenie o dniu następnym może spędzać sen z powiek.

Zobowiązania kredytowe, coraz wyższe koszty utrzymania, przyszłość dzieci to problemy współczesnych rodzin. Jak sprawić, by na wszystko znaleźć środki, a w przypadku choroby, śmierci czy nieszczęśliwego wypadku zabezpieczyć najbliższych?

Jednym z takich zabezpieczeń są ubezpieczenia na życie, których zadaniem jest rekompensata strat zaistniałych wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy utrata zdrowia. Rekompensata ta polega na wypłacie przez ubezpieczyciela określonego świadczenia, niezależnie od liczby wpłaconych składek ubezpieczeniowych.

Jak wybrać polisę?
Wybór optymalnej polisy to wypadkowa wielu czynników. Oferta na rynku jest bardzo bogata, zatem warto wnikliwie przyjrzeć się dostępnym produktom. Można przy tym skorzystać z pomocy pośredników, którzy zaproponują szeroki wybór polis różnych towarzystw ubezpieczeniowych, wskażą zakres ubezpieczenia oraz zwrócą uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. Można również samodzielnie dokonać analizy dostępnych ofert ubezpieczeniowych na podstawie opinii innych klientów, rekomendacji banków czy statystyk i rankingów i wybrać konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Umowę możemy zawrzeć przez internet, telefon oraz u agenta danego towarzystwa. W każdym z tych przypadków niezbędne będzie złożenie szeregu określonych, niezbędnych do prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia oświadczeń, zgodnie instrukcjami aplikacji lub konsultanta.

We wszystkich przypadkach, przy doborze odpowiedniego ubezpieczenia potrzebna będzie analiza potrzeb ubezpieczonego, czyli określenie funkcji, którą ubezpieczenie to ma spełniać. Równie ważne będą parametry ubezpieczenia – wysokość składki, suma ubezpieczenia, zakres ochrony, warunki wypłaty świadczenia, wyłączenia odpowiedzialności, karencje, a także elastyczność umowy ubezpieczenia (możliwość dokonywania zmian w trakcie jej trwania).

Najważniejszym parametrem w ubezpieczeniu jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli wykaz zdarzeń ubezpieczeniowych, których zajście skutkuje wypłatą świadczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej nie może być jedynym elementem oceny ubezpieczenia – zbyt niska składka może sugerować, że zakres ubezpieczenia jest bardzo wąski, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa nie jest taka, jakiej ubezpieczony oczekuje.

Wysokość składki ubezpieczeniowej określana jest przez ubezpieczyciela w oparciu o oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniach indywidualnych wpływ na wysokość składki ma każdy czynnik, podwyższający ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego u danego ubezpieczonego, tj. wiek, stan zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, sytuacja rodzinna czy finansowa. W ubezpieczeniach grupowych (np. ubezpieczenie kredytobiorcy kredytu) ryzyko szacowane jest dla całej grupy ubezpieczonych (np. kredytobiorców), dlatego też składka ubezpieczeniowa w tych ubezpieczeniach jest znacznie niższa niż w ubezpieczeniach indywidualnych (kompensacja ryzyka).

Bardzo ważne jest wnikliwe zapoznanie się z treścią warunków ubezpieczenia, a przede wszystkim z zawartymi w nich wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacjami, w których towarzystwo ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia. Zatem lupa w rękę i do lektury.

Polisa na życie może sprawić, że na długie lata odzyskamy spokojny sen. Świadomość tego, że nasi bliscy otrzymają zabezpieczenie finansowe w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, to wartość nie do przecenienia i lepszy komfort życia zarówno dla nas samych – tu i teraz, jak i osób uposażonych – w przyszłości.

cz.info.pl; źródło: zafinansowani.pl