Sześciolatki idą do szkoły

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował o obniżeniu wieku szkolnego. Sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły, ale dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 roku proces ten będzie miał charakter etapowy. Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r.

Jednocześnie od września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas I nie będzie mogła przekroczyć 25.

Zgodnie z nowymi przepisami, we wrześniu 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Od września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki).

Od września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas I nie będzie mogła przekroczyć 25, a docelowo, w roku 2016 limit ten obejmie klasy I-III. Dochodzenie do tego standardu będzie stopniowe. Na początek liczba uczniów rozpoczynających naukę w 2014 r. w klasach pierwszych nie będzie mogła być większa niż 25. Od września 2015 r. zasada ta ma dotyczyć nie tylko klas I, ale także i II. Od roku szkolnego 2016/2017 również w klasie III nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów. Określenie limitu uczniów w klasach początkowych zbliży warunki wychowania i opieki w szkole nad najmłodszymi dziećmi do przedszkolnych. W obecnym stanie prawnym taki limit jest jedynie zaleceniem.

W latach 2014/15 i 2015/16, gdy do szkół trafi większa niż obecnie liczba dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, w szkołach gdzie będzie tworzonych więcej niż jeden oddział klasy pierwszej - uczniowie będą do nich przyjmowani kolejno, według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie oznacza, że wiek dzieci w oddziałach pierwszych klas będzie zbliżony.

Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym to element reformy systemu edukacji zapoczątkowanej przez MEN w 2009 r. System zakładający naukę dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie obowiązuje i sprawdza się w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. Rozwiązanie takie przede wszystkim zapewnia wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk o różnym kapitale kulturowym.

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=lkT484A78Hk&feature=youtu.be{/youtube}

W dniu przyjęcia projektu ustawy Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię informacyjno-interwencyjną (numer telefonu +48 22 34 74 700), która będzie dostępna w godzinach 10-18. Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiadali na pytania związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego.

Powstała również nowa strona dla rodziców, nauczycieli i organów prowadzących szkoły, związana z nauką sześciolatków w pierwszej klasie. Na nowej witrynie, pod adresem www.6latki.men.gov.pl znajdą się informacje o przyczynach obniżenia wieku obowiązku szkolnego, badaniach z tym związanych, opisy dobrych praktyk, pytania i odpowiedzi oraz teksty z poradami dla rodziców i nauczycieli. Na stronie znalazł się również formularz interwencyjny, poprzez który można zgłosić nieprawidłowość związaną z określoną szkołą.

cz.info.pl; źródło: MEN

***
W dniu dzisiejszym (12.06.2013) Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców ma przynieść prawie milion podpisów w sprawie zwołania referendum edukacyjnego. Jedno z pytań miałoby dotyczyć tego, czy Polacy popierają reformę obniżającą wiek szkolny. Zdaniem Stowarzyszenia, zmiany zaproponowane przez rząd są fatalnie przygotowane i negatywnie wpływają one na jakość polskiej edukacji.