Co 2. firma w Polsce wie, że musi dbać o środowisko. Inaczej straci klientów

Jak wynika z raportu Intrum ”European Payment Report 2023”, inflacja zmusiła biznesy w naszym kraju do odłożenia „na półkę” planów dotyczących rozwoju i skupienia się na zadbaniu o większą efektywność kosztową (58%).

Jednak przedsiębiorcy mogą „zaniedbać” myślenie o dalszym wzroście, ale nie powinni pomijać wdrażania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, z dbaniem o środowisko w pierwszej kolejności. Dlaczego? Klienci wymaga od przedsiębiorstw konkretnych zachowań w tym obszarze. Ponad połowa (51%) firm w Polsce jest przekonana, że szybko stracą klientów, jeśli nie będą postrzegane jako podmioty poważnie traktujące swoją odpowiedzialność za środowisko[1]. Skąd taka teza?

Konsumenci deklarują wprost, że nie będą kupować od firm, o których wiedzą, że szkodzą Planecie (57%)[2]. Mimo trudnych warunków gospodarczych i ważniejszych priorytetów, biznesy w naszym kraju muszą na dobre zaprzyjaźnić się z polityką sustainability. Wydaje się, że nie mają innego wyboru.

To nie są dobre czasy na myślenie o sustainability? Niekoniecznie!
Firmy dopiero co zaczęły wychodzić na finansową prostą po korona-kryzysie, a na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie – inflacja. Wpływa ona na wszystkie biznesy w naszym kraju. Wydaje się więc, że głowy polskich przedsiębiorców zajmują teraz zdecydowanie poważniejsze tematy niż polityka sustainability. Jednak, jak pokazuje raport Intrum, w ciągu ostatniego roku 66% przedsiębiorstw w Polsce znacznie przyspieszyło swoje działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, pomimo trudnych warunków gospodarczych[3].

– Niektóre firmy zadeklarowały wdrożenie konkretnych działań, np. zmniejszenie emisji CO2, czy mniejsze zużycie prądu, itp. Większość jest bezsprzecznie świadoma faktu, że dbanie o zrównoważony rozwój ma wpływ na ich klientów. Dla przykładu, 51% firm w naszym kraju uważa, że szybko stracą klientów, jeśli nie będą postrzegane jako podmioty poważnie traktujące odpowiedzialność za środowisko[4]. 53% z nich deklaruje, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy stały się znacznie bardziej świadomi ryzyka klimatycznego i potrzeby uczynienia swojej działalności bardziej odporną na ten problem[5] – komentuje Agnieszka Surowiec, ekspert Intrum.

Wnioski te potwierdzają dane pochodzące z innego raportu Intrum – ”European Consumer Payment Report 2022”. Blisko 6 na 10 (57%) ankietowanych konsumentów z Polski stwierdziło, że nie będzie kupować od firmy, o której wiedzą, że jest odpowiedzialna za szkodzenie środowisku[6].

Nie tylko inflacja, bo polskim firmom „doskwierają” również rosnące ceny energii. Dlatego nie dziwią deklaracje składane przez ankietowanych Intrum. 63% przedsiębiorców twierdzi, że ich firmy zmniejszają zużycie prądu, by poradzić sobie z kosztami rosnących cen energii[7]. Co więcej, planują utrzymać je na niskim poziomie w przyszłości ze względu na ochronę środowiska.

ESG wchodzi do gry
Polskie biznesy zaczęły obowiązywać nowe zasady przedstawiania niefinansowej strony działalności. Na początku 2024 r. pierwszy firmy będą musiały przedstawić obowiązkowe raporty dotyczące ESG (Environmental, Social i Governance). W kolejnych latach będą obowiązywać jeszcze większą liczbę przedsiębiorstw. Nic dziwnego więc, że ten obszar staje się coraz ważniejszy dla firm.

Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców (53%) deklaruje, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy ich firmy znacznie przyspieszyły działania mające na celu poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska[8], o co zabiegają nie tylko klienci i otoczenie biznesowe, ale coraz częściej również sami pracownicy.

Jak przyznaje Agnieszka Surowiec, ekspert Intrum: – To krok w dobrym kierunku. W świetle stale rosnącego ryzyka klimatycznego, firmy muszą wziąć odpowiedzialność za swoje działania i ograniczyć negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Jednak firmy w naszym kraju nie ukrywają, że mają jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty ESG. Szczególnie w czasie kryzysu – a niewątpliwie mamy teraz z nim ponownie do czynienia – trzeba zadbać o zmotywowanie i potrzeby pracowników, bo to oni odpowiadają za odpowiednie funkcjonowanie danej firmy na rynku. Dbanie o ich dobrostan, wdrażanie polityki ‘DEI’ (Diversity, Equity i Inclusion), tworzenie otwartego i przyjaznego miejsca pracy, to już nie tylko employer brandingowa moda, jak kiedyś można było myśleć, ale biznesowy wymóg XXI wieku. Chodzi nie tylko o dostosowanie się do zasad raportowania ESG, ale przede wszystkim o wprowadzenie potrzebnych zmian, które są oczekiwane od firm.

W realizowaniu polityki zrównoważonego rozwoju ważne jest to, aby firmy były świadome tego, na ile różnych sposobów wpływają na otoczenie i tu nie chodzi tylko o klimat. Ponad połowa (51%) biznesów w naszym kraju uważa, że są coraz bardziej świadome wpływu swojej działalności na społeczeństwo[9]. To dobry prognostyk.

Zrównoważony rozwój to również trzymanie się etyki w biznesie i promowanie dobrych praktyk płatniczych. Firmy, których dotyka problem klientów niepłacących na czas (8 na 10 biznesów w naszym kraju[10]), ale i pozostałe przedsiębiorstwa powinny zadbać o to, by były terminowanymi płatnikami w stosunku do swoich dostawców i partnerów biznesowych. 59% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że terminy płatności powinny stanowić część wymaganej od firm sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju[11].

O raporcie:
Raport ”European Payment Report 2023” bazuje na badaniu, które zostało przeprowadzone jednocześnie w 29 krajach Europy w okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r. W badaniu wzięło udział łącznie 10 556 firm reprezentujących 15 branż. W Polsce w badaniu uczestniczyło 500 przedsiębiorstw.

Pobierz raport TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: Intrum

Przypisy:
[1] Intrum, European Payment Report 2023, maj 2023.
[2] Intrum, European Consumer Payment Report 2022, listopad 2022.
[3] Intrum, EPR 2023.
[4] Tamże.
[5] Tamże.
[6] Intrum, ECPR 2022.
[7] Intrum, EPR 2023.
[8] Tamże.
[9] Tamże.
[10] Tamże.
[11] Tamże.