Światowy Dzień FAS 2023

Światowy Dzień FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego przypada zawsze 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.09. Dziewiątki to symbol ciąży.

FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Spożywany alkohol przez kobietę w ciąży bardzo łatwo przenika przez łożysko, dostając się do krwiobiegu dziecka. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów niż inne.

Dziecko, którego matka w czasie ciąży spożywała alkohol, narażone jest nie tylko na niski poziom IQ, ale również na zaburzenia uwagi, a także liczne zaburzenia fizyczne i neurologiczne. Wiele dzieci doświadcza ponadto poważnych zaburzeń zachowania oraz z trudem przychodzi im funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy być świadomym, że nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, o której można z całą pewnością powiedzieć, że nie wpłynie niekorzystnie na rozwój dziecka w okresie prenatalnym.

Świadomość problemu ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu chorobie. Częstochowa przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „W ciąży bez alkoholu”. Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko.

Więcej informacji na stronach:
Ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna
Ogólnopolska kampania edukacyjna Ciąża bez alkocholu

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa