5. edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W przypadku miejskiego Budżetu Obywatelskiego głosowanie właśnie ruszyło, za to w tym dla mieszkańców całego województwa kończy się już 12 września. Warto skorzystać z możliwości oddania swojego głosu w obu.

Marszałkowski Budżet Obywatelski został już po raz piąty zorganizowany na szczeblu regionu śląskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców jest 5 mln zł w pulach eko i regio. Głosować można do najbliższego wtorku.

Głosowanie odbywa się elektronicznie - za pomocą aplikacji dostępnej na stronie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz papierowo - poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, którzy mogą wybierać spośród 113 zadań dopuszczonych do głosowania.

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa przyznaje po jednym punkcie dla zadań zgłoszonych w puli EKO oraz REGIO. Głosować można tylko jeden raz – podczas jednej sesji logowania należy wybrać zadania z obu kategorii. Są projekty dotyczące Częstochowy.

Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Problemy podczas głosowania można zgłaszać na adres e-mail: budzetobywatelski@slaskie.p

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania. Wyniki głosowania poznamy w październiku.

Szczegóły z listą zadań
Panel do głosowania

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa