Pracują na częstochowskich drogach lokalnych

W Częstochowie – oprócz dużych inwestycji drogowych – trwają obecnie prace na kilku odcinkach dróg lokalnych. Część z nich wizytował ostatnio prezydent Częstochowy.

W ostatnią fazę wchodzi przebudowa ul. Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Św. Jadwigi do ul. Podhalańskiej). Kosztują 1 mln 285 tys. zł, a ich wykonawcą jest Drog-Bud. Po zerwaniu starej nawierzchnia na całym ponad kilometrowym odcinku i ułożeniu nowych krawężników, na remontowanym odcinku pojawiła się już warstwa wiążąca nowej nawierzchni i układane są kolejne warstwy.

W zakres zadania wchodzi także m.in. regulacja studzienek dla kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej; remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oczyszczanie i plantowanie poboczy, wykonanie trawników dywanowych oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych.

Na ul. Oficerskiej przebudowa drogi dotyczy odcinka od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności. Inwestycja polega na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Prace objęły część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową odwodnienia, polegającego na podłączeniu wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Uzbrojenie sanitarne ma odbierać ścieki z przyległych do ulic posesji i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji miejskiej

W efekcie prac powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 528 m, chodnik o szerokości 2 m i długości ok 155 m, a także pobocza o szerokości 0,75 m.. Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany. Wykonawcą inwestycji jest Rafalin z Blachowni, koszt zadania to 1 mln 944 tys. zł. Na Oficerskiej trwają obecnie przygotowania do położenia pierwszej warstwy nawierzchni.

Nawierzchnia wiążąca pojawiła się już natomiast na przedłużeniu ul. Bienia (od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej). Wykonawcą jest firma Domax z Boronowa (koszt robót to 429 tys. zł), która za jakiś czas będzie układać ścieralną nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

Zakończyły się już prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Zamiejskiej, które były związane m.in. z wykonaniem podbudowy, regulacją studni i zaworów wodociągowych, ułożeniem nawierzchni mineralno- bitumicznej o powierzchni ok. 1,5 km2 oraz wykonaniem poboczy. Realizacją prac zajmował się także Rafalin z Blachowni (koszt 463 tys. zł).

W trakcie realizacji są obecnie w Częstochowie także roboty przy przebudowie ul. Gminnej (odcinek od firmy Włodar do ul. Dedala), wkrótce ruszą także prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej, trwa przetarg na przebudowę ul. Sosnowej (gdzie planowana jest przebudowa jezdni, chodnika i miejsc postojowych). Niedawno zakończyła się natomiast inwestycja związana z budową odcinka ul. Sokolej.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa