Betonowy kolos pojechał w kierunku torów

Budowa połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską weszła w ważną fazę. Zbudowana wcześniej konstrukcja, która będzie stanowić nowy przejazd pod torami relacji Częstochowa-Kielce, jest instalowana w docelowym miejscu.

Trzecia, największa inwestycja drogowa realizowana aktualnie na terenie naszego miasta w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” czyli przedłużenie ul. Korfantego do ul. Bugajskiej wchodzi w kolejne fazy. Istotnym i dosyć spektakularnym momentem budowy jest proces nasuwania obiektu mostowego na przerwę w nasypie kolejowym i technologiczne zintegrowanie go z infrastrukturą PKP. Z uwagi na ten etap w okresie 4-17 września zawieszony został ruch pociągów na trasie kolejowej Częstochowa-Kielce (funkcjonuje komunikacja zastępcza).

7 września, rozpoczął się skomplikowany proces przemieszczenia powstałego na terenie budowy obiektu w docelowe miejsce. Odbywa się to metodą ślizgową za pomocą systemu siłowników hydraulicznych. Obiekt przesuwał się z prędkością ok. 1,5 m na godzinę. Ważący niespełna 2 tys. ton kolos pokonał 68 metrową podróż, bo w takiej odległości od nasypu została wykonana konstrukcja obiektu na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku prefabrykacji.

Konstrukcja oporowa została zamontowana na torze ślizgowym wraz z zestawem hydraulicznym. Siła pchająca została przekazana na konstrukcję betonową wiaduktu za pomocą specjalnie wykonanych odbojów, które mają za zadanie rozproszenie sił na większą powierzchnię konstrukcji.

Inwestycja - po zakończeniu - lepiej skomunikuje miasto z DK-46 (na wylocie w kierunku Olsztyna) oraz poprawi obsługę terenów inwestycyjnych odciążając jednocześnie aleję Pokoju. Powstanie też wygodne połączenie rowerowe z Olsztynem i jurajskimi terenami. Budowa powinna zostać ukończona sporo przed terminem wynikającym z umowy, który przewidziano na jesień 2024 roku.

Zakres prac przy budowie przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej w Częstochowie obejmuje m.in.:
- wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic,
- budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce,
- budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym
- budowę odwonienia
- przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.
- budowę pełnego oświetlenia drogowego
- przebudowę kanalizacji kablowej
- budowę kanału technologicznego”
- budowę infrastruktury przystankowej
- zagospodarowanie zieleni.

Realizacja zadania kosztuje 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowi dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota jest zabezpieczona ze środków własnych miasta. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa