Odcinek ulicy Sokolej po przebudowie

Niedawno zakończyła się budowa ul. Sokolej (dzielnica Gnaszyn-Kawodrza) na odcinku od posesji nr 14 do 38. Prace kosztowały blisko 400 tys. zł.

Ulica na kilkusetmetrowym odcinku objętym pracami zyskała nawierzchnię z betonowej kostki brukowej koloru szarego z obramowaniem z krawężnika betonowego.

W zakres zadania wszedł także m.in. remont istniejących rowów przydrożnych w celu usprawnienia spływu wód roztopowych i opadowych, wyczyszczenie niecki rowów, udrożnienie istniejących na rowie przepustów, a także odtworzenie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji – w granicach pasa drogowego.

Wykonawcą prac był Drogex Częstochowa. Wartość inwestycji to 397 tys. zł.

Budowa ul. Sokolej to jedno z miejskich zadań realizowanych ostatnio, związanych z przebudową i rozbudową dróg lokalnych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa