Konkurs „Częstochowski Aktywny Senior”

Do 29 września br. można składać wnioski o nagrodę „Częstochowski Aktywny Senior”.

Celem konkursu jest nagradzanie inicjatyw lub przedsięwzięć organizacji pozarządowych, innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz seniorów i seniorek aktywnych na rzecz swojej grupy. Konkurs promuje wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Częstochowie.

Nagroda Częstochowski Aktywy Senior przyznawana jest w następujących kategoriach:
Senior - osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej;
Seniorka – osoba fizyczna w kategorii wiekowej 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością na rzecz społeczności lokalnej;
Klub seniora / Dzienny Dom Seniora – klub seniora, Dzienny Dom Seniora, który wyróżnia dużą aktywnością względem swoich członków oraz społeczności lokalnej poza wsparciem własnych członków - zgłoszenie dotyczy klubu nie osoby fizycznej;
Projekt /inicjatywa dla seniorów – organizacja pozarządowa, inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy, podmiot nieformalny oraz instytucja publiczna, która w danym roku prowadziła lub prowadzi projekt skierowany do seniorów z miasta Częstochowy;
Oddany seniorom – osoba fizyczna poza kategorią wiekową 60+, która wyróżniła się wyjątkową aktywnością i wsparciem społeczności senioralnej miasta Częstochowa – wyróżnienie przyznawane przez Miejską Radę Seniorów w Częstochowie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Senioraliów.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa