Pomniki przyrody w Parku Narutowicza wymagają prac pielęgnacyjnych

Dwa drzewa pomnikowe muszą zostać poddane zabiegom pielęgnacyjnym w Parku Narutowicza w Częstochowie. To efekt oceny ich stanu, który może zagrażać przechodniom, w tym uczniom pobliskiej szkoły.

Oba klony srebrzyste zostały uznane za pomniki przyrody w 2010 r. decyzją Radę Miasta Częstochowy, więc przeprowadzenie prac musi także uzgodnić częstochowski samorząd. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w programie czwartkowej sesji RM.

Klony srebrzyste w Parku Narutowicza są cennymi okazami dendrologicznymi ze względu na swoje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz dydaktyczne.

Z uwagi na lokalizację drzew w pobliżu ścieżki parkowej oraz Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza konieczne było przeprowadzenie ostatnio szczegółowej oceny ich aktualnej kondycji zdrowotnej. Wizja terenowa oraz przygotowana przez inspektora arborystyki Tomasza Suszalskiego ocena wykazały, że dla zapewnienia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu klonów oraz w celu poprawy ich kondycji zdrowotnej należy przeprowadzić specjalistyczne prace pielęgnacyjne w obrębie koron. W odniesieniu do klonu bliżej ścieżki należy m. in. usunąć złamane i zawieszone gałęzie, wykonać cięcia sanitarne oraz poprawić statykę poprzez usunięcie konarów. W przypadku obydwu drzew trzeba także usunąć jemiołę bez usuwania zakażonych konarów. Przeprowadzenie tych zabiegów pielęgnacyjnych przyczyni się do poprawy stanu drzew pomnikowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ich otoczeniu.

Projekt uchwały w sprawie prac pielęgnacyjnych został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Zabiegi mają zostać przeprowadzone do końca maja 2024 r. przez firmę specjalistyczną, posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym.

Zaleceniem dla wykonawcy przy realizacji zabiegów w koronach jest zachowanie naturalnego pokroju drzew. Prace nie mogą też spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa