Awaria systemu CEPIK

W Urzędzie Miasta Częstochowy nie da się obecnie załatwić spraw związanych z rejestracją pojazdów. Niezależna od UM awaria można zostać usunięta tylko przez serwis administratora krajowego systemu.

Wydział Spraw Obywatelskich UM Częstochowy informuje, iż w dniu 14.09.2023 r. nastąpiła awaria systemu CEPIK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

Obecnie nie można załatwić spraw dotyczących rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego lub innych zmian na pojeździe. Można załatwiać sprawy związane z prawem jazdy.

Awaria jest niezależna od Urzędu Miasta - dotyczy systemu oraz sprzętu administrowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i może zostać usunięta tylko przez serwis administratora systemu.

O wznowieniu obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów poinformujemy natychmiast po usunięciu awarii.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa