Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej ma nową salę gimnastyczną

Nową salę gimnastyczną otwarto w Zespole Szkół im. Wisławy Szymborskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Sala gimnastyczna budowana była od podstaw. Uzupełni bazę sportową szkoły, na którą dotychczas składały się kompleksowo wyposażona siłownia, boisko szkolne i sekcja rowerowa. Bazę edukacyjną placówki stanowi m.in. 17 sal dydaktycznych, w tym 2 pracownie fryzjerskie, pracownia gastronomiczna, logistyczna, kosmetyczna, 2 sale komputerowe, świetlice i aulę.

14 września w uroczystym otwarciu nowej sali wziął udział prezydent Częstochowy. Na uroczystość przyszedł też poseł ziemi częstochowskiej Andrzej Szewiński. Ze strony organizatorów był m.in. dyrektor szkoły Marcin Sygiet i prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) Jacek Kwiatkowski.

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej ZDZ prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych. W ramach Zespołu działa liceum ogólnokształcące (obejmujące klasę cywilną z możliwością wyboru innowacji według zainteresowań, Oddział Przygotowania Wojskowego i klasa wojskowo-policyjna ze specjalizacją „cyberbezpieczeństwo państwa”) oraz technikum (kształcące techników informatyków ze specjalnością e-sportową, techników usług fryzjerskich ze specjalnością kosmetyczną, techników żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością „dietetyka” oraz techników żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością „barista”).

Prowadzący placówkę przy ul. ul. Jagiellońskiej 141 Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach to będące instytucją rynku pracy stowarzyszenie o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Jego celem jest edukacja zawodowa, przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych rożnych grup społecznych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa