Można składać ankiety na dotacje w ramach „Słonecznej Gminy”

Od dziś, 25 pażdziernika, do połowy listopada br. można składać ankiety w Urzędzie Miasta w związku z dotacjami na montaż urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz tzw. magazynów energii.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z dotacji w ramach dwóch projektów – „Słoneczna Gmina” II i III. Oba są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. Dokument został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

„Słoneczna Gmina” II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – tak aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając nas okresowo od konieczności zakupu prądu od dystrybutora.

W ramach „Słonecznej Gminy” II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łączne środki zaplanowane do rozdysponowania na dofinansowanie takich inwestycji w Częstochowie to 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga niemal 35,3 mln zł.

Dotacje Słonecznej Gminy III obejmą natomiast montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jest ponad 17,2 mln zł do podziału w ramach dofinansowania, a wartość całego projektu to 30 mln zł. Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane – według szacunków – od roku 2024 aż do 2029.

Wypełnione ankiety potwierdzające zamiar udziału w Projekcie będą przyjmowane w Urzędzie Miasta, ul Śląska 3/5 w godzinach pracy Urzędu. W zależności od zainteresowania godziny przyjmowania ankiet mogą ulec wydłużeniu.
UWAGA! W dniach 25 i 26 października br. w wydłużonych godzinach: 7.30 - 17.00.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektów można uzyskać w Firmie DOEKO Group Sp. z o.o. pod numerem tel.: 12/4464297 oraz w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem tel.: 34/3707356, 34/3707416.

Dodatkowo na stronie na bieżąco zamieszczane będą najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania wraz z odpowiedziami udzielanymi przez Firmę DOEKO Group Sp. z o.o., która jest głównym wykonawcą w zakresie działań informacyjno–edukacyjnych.

Więcej informacji na temat dotacji ekologicznych i magazynów energii projektów dla Częstochowy oraz ankiety można pobrać TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa