Pamięci Haliny Poświatowskiej

W 65. rocznicę debiutu literackiego Haliny Poświatowskiej („Hymn bałwochwalczy”) dokonano podsumowania XV Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Po raz pierwszy konkurs odbył się w roku 2007 z okazji 40. rocznicy śmierci poetki i miał charakter lokalny, z czasem stając się wojewódzkim. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 4–8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu poetyckiego poświęconego Halinie Poświatowskiej lub inspirowanego jej twórczością.

Uroczyste podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pamięci Haliny Poświatowskiej” odbyło się wczoraj w Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej. Do konkursu zgłoszono 35 tekstów poetyckich z 18 szkół województwa śląskiego:
1. Szkoła Podstawowa. im. Janusza Korczaka w Zawadzie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi,
3. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej,
4. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie,
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Katowicach,
7. Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach,
8. Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie,
9. Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ostrowach nad Okszą,
10. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,
11. Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie,
12. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza,
13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie,
14. Zespół Szkół im. gen Władysława Andersa w Częstochowie,
15. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie,
16. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego w Częstochowie,
17. Zespół Szkół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
18. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W jury zasiedli: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, przewodnicząca Rady Dyscypliny Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Długosza, prof. dr hab. Katarzyna Janus (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie), Barbara Łysak (Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej) i brat poetki Zbigniew Myga (Muzeum Częstochowskie – Dom Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej).

WERDYKT
Komisja postanowiła przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:
- w kategorii szkoły ponadpodstawowe:
wyróżnienie: Maja Wytrzymała, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, kl. 3,
za wiersz „***Radości ma...”, opiekun Małgorzata Wadowska;
miejsce III: Antonina Kupisiewicz, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, kl. 2A, za wiersz „Drugi świat”, opiekun Beata Janicka;
dwa równorzędne miejsca II:
- Mateusz Rymkiewicz, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, kl. 3, za wiersz „Spektakl”, opiekun Beata Smakosz;
- Maciej Pawlik, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego w Częstochowie, za wiersz „A gdyby nie czuć...”, opiekun Iwona Krysian;
miejsce I: Maja Guzik, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kl. V, III LO, za wiersz „***huk...”, opiekun Jakub Kuzynin;

- w kategorii szkoły podstawowe:
wyróżnienie: Miłosz Kowalik, Zespół Szkół w Ostrowach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, kl. 5, za wiersz „Marzenia niedościgłe", opiekun Beata Leśnikowska;
miejsce III: Julia Kolmasiak, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, kl. 7A za wiersz „Czy z tęsknoty pisze się wiersze? (Naiwne nadzieje)”, opiekun Monika Łukasiewicz;
miejsce II: Michalina Żak, Zespół Szkół w Ostrowach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, za wiersz „Czuję”, opiekun Magdalena Orszulak;
dwa równorzędne miejsca I:
- Emilia Musielińska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zawadzie, kl. 7, za wiersz „***[jutro będzie za późno...]”, opiekun Bogusława Woldan;
- Igor Siwek, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi, kl. 7B, za wiersz „Czas się zatrzymał”, opiekun Beata Machura.

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie i Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa, foto ze zbiorów Zbigniewa Mygi