Dwa tysiące ton betonu w ruchu

Prezentujemy materiał wideo ukazujący skalę przedsięwzięcia, które zastosowano we wrześniu na budowie przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej w Częstochowie. Wykonawcą robót jest firma Strabag, który zmontowała poniższy film z przebiegu prac.

Film w przyspieszeniu przedstawia proces przemieszczenia powstałego na terenie budowy obiektu w miejsce nasypu kolejowego. Ruch odbywał się metodą ślizgową za pomocą systemu siłowników hydraulicznych. Betonowy kolos przesuwał się z prędkością ok. 1,5 m na godzinę. W przeciągu kilkudziesięciu godzin ważący niespełna 2 tys. ton kolos skończył swoją 68-metrową podróż, bo w takiej odległości od nasypu została wykonana konstrukcja obiektu na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku prefabrykacji. Konstrukcja oporowa została zamontowana na torze ślizgowym wraz z zestawem hydraulicznym. Siła pchająca została przekazana na konstrukcję betonową wiaduktu za pomocą specjalnie wykonanych odbojów, które mają za zadanie rozproszenie sił na większą powierzchnię konstrukcji.

 

PRZEDŁUŻENIE KORFANTEGO DO BUGAJSKIEJ
Inwestycja lepiej skomunikuje miasto z DK-46 w kierunku wschodnim, z gminami jurajskimi wraz z infrastrukturą rowerową oraz poprawi obsługę terenów inwestycyjnych odciążając jednocześnie al. Pokoju. Dużo wskazuje na to, że budowa zostanie ukończona przed terminem umownym, który przewidziano na jesień przyszłego roku.

Zakres prac przy budowie przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej w Częstochowie obejmuje:
• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic,
• budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce,
• budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym,
• budowę odwonienia,
• przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.,
• budowę pełnego oświetlenia drogowego,
• przebudowę kanalizacji kablowej,
• budowę kanału technologicznego,
• budowę infrastruktury przystankowej,
• zagospodarowanie zieleni.

Realizacja zadania kosztuje 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych miasta.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa