Przygotowania do termomodernizacji 6 częstochowskich placówek oświatowych

Częstochowa podpisała umowy na opracowanie projektu termomodernizacji 6 miejskich placówek oświatowych. Dokumentacja będzie kosztować łącznie 288 tys. zł. Miasto zamierza realizować te inwestycje w ramach projektów unijnych od 2024 r.

Umowy dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków: Szkół Podstawowych nr 2 przy ul. Baczyńskiego, nr 12 przy ul. Warszawskiej, nr 27 przy ul. Rozdolnej, nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kukuczki, Zespołu Szkół przy ul. Prusa oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Olsztyńskiej (składającego się z SP 10 i Miejskiego Przedszkola nr 22). Koszt opracowań dla poszczególnych szkół waha się od 23,3 tys. do 72,5 tys. zł.

Zakres projektowy zadań obejmuje m.in. inwentaryzację budowlaną obiektów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachów, odprowadzenie wód opadowych, wymianę źródła oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach, opracowanie audytu energetycznego, a dodatkowo – w przypadkach części placówek - wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Autorzy opracowań (realizacją 4 opracowań zajmie się firma AGBAST z Gomunic, a dwóch - Corematic Engineering Sp. z o.o. z Gliwic) mają na przygotowanie dokumentacji 3 miesiące. Środki zewnętrzne na planowane inwestycje mają pochodzić z funduszy unijnych okresu 2021-27.

Skonkretyzowane plany inwestycyjne dotyczące termomodernizacji w obecnym okresie programowania środków europejskich dotyczą też 9 kolejnych miejskich jednostek oświatowych, dla których również wkrótce będzie tworzona dokumentacja projektowa. Docelowo dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Strategii Rozwoju Subregionu Północnego do 2030 r. w Częstochowie planowane są inwestycje w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków w 20 placówkach edukacyjnych (9 szkołach podstawowych, 5 szkołach średnich i 6 przedszkolach). Mają być realizowane w trzech etapach do 2029 r.

W ciągu ostatniej dekady miastu udało się przeprowadzić termomodernizacje 50 miejskich jednostek, w większości z udziałem środków zewnętrznych, w tym w ramach dofinansowanego z UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” oraz z programów krajowych.

Inwestycje objęły 30 szkół, bursy, przedszkola, ale także krytą pływalnię MOSiR przy alei Niepodległości czy halę sportową „Częstochowianki”.

Miasto zamierza teraz poprawić efektywność energetyczną, estetykę i komfort nauki w tych placówkach oświatowych, które jeszcze wymagają takich prac. Dlatego planuje zadania, na które zamierza uzyskać fundusze europejskie w obecnym unijnym rozdaniu.

Na zdjęciu finalizowana obecnie termomodernizacja kompleksu budynków TZN przy ul. Jasnogórskiej z udziałem środków unijnych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa