„Nasze Małe Ojczyzny”

W ramach tak zatytułowanego projektu odbyło się spotkanie grupy dyrektorów ze szkół partnerskich z Humania, Berdyczowa i Szumska.

Delegacje spotkały się z dyrektorami częstochowskich placówek oświatowych w Szkole Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego. Obecny tam naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski przedstawił zamysł projektu, którego celem jest współpraca szkół partnerskich w oparciu o edukację regionalną.

Dyrektorzy obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „W imię wolności” wypełniony patriotycznymi pieśniami i recytacjami wierszy w języku polskim i ukraińskim. Zaproszeni goście ze szkół partnerskich odbyli również spotkania robocze, których celem było wypracowanie harmonogramu opartego na edukacji regionalnej.

Przyszłoroczny harmonogram współpracy szkół w ramach „Naszych Małych Ojczyzn” obejmuje następujące zagadnienia:
- Moje miasto, mój region.
- Moja szkoła.
- Święta państwowe.
- Tradycje i obyczaje świąteczne.
- Moja klasa.
- Moja dzielnica – współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Celem głównym współpracy jest krzewienie poczucia tożsamości regionalnej oraz otwarcia się na inne społeczności i kultury, w co należy wliczyć:
- zapoznanie uczniów z pojęciami: regionalizm, Mała Ojczyzna; z regionem częstochowskim, jego położeniem, przynależnością administracyjną oraz walorami turystycznymi;
- kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt przewiduje organizację konkursów wiedzy, wywiadów, wykonanie gier i prac planszowych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnych czy filmów.

Szkoły partnerskie z Częstochowy, które gościnnie przyjęły dyrektorów i współpracują już w projektach międzynarodowych to: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego i Zespół Szkół Ekonomicznych.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa