Ruszyła bezpłatna kastracja i sterylizacja czworonogów

Od 7 lutego można zgłaszać się do tegorocznej edycji programu, w którym miasto finansuje opiekunom czworonogów tego rodzaju zabiegi w wybranych lecznicach weterynaryjnych.

Warunkiem skorzystania z programu jest wypełnienie, a następnie dostarczenie bądź wysłanie zgłoszenia do Urzędu Miasta. Formularze, a także zasady programu, są do pobrania online ze strony Miasta Częstochowy (zakładka „Miasto” po lewej, potem hasło „Środowisko” i „Program sterylizacji i kastracji”) albo stacjonarnie – w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.

Pamiętajmy, że w przypadku psów do zgłoszenia dodatkowo musimy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego szczepienie pieska przeciwko wściekliźnie.

Zgłoszenia do programu należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta, przy ul. Śląskiej 11/13 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Właściciele bądź opiekunowie czworonogów będą kierowani do wybranych przez Urząd Miasta lecznic według ustalonej rejonizacji. Realizatorami programu są w tym roku – dla kotów bytujących w mieście swobodnie – przychodnie weterynaryjne Arka, Pro-Wet, Animal, Marivet Świat Zwierząt, Vita i Wetika, a dla psów i kotów „właścicielskich” – Arka, Pro-Wet, Animal, Marivet Świat Zwierząt, Forvet, Wetika oraz Polvet.

Termin zgłoszeń w przypadku zwierząt mających właścicieli to 30 września, a kotów żyjących swobodnie – 15 października. Nie należy jednak zbytnio zwlekać ze zgłaszaniem się, bo środki finansowe na tegoroczny program mogą się wyczerpać wcześniej.

Na zabiegi dla kotów wolno żyjących Miasto zabezpieczyło w tym roku 96 tys. zł (gros tych pieniędzy to zwycięskie zadanie z Budżetu Obywatelskiego – 81 tys.). Z kolei na sterylizację/kastrację psów/kotów mających właściciela do wydania jest w sumie 102,5 tys. zł (znowu większość to środki BO – 67,5 tys. zł).

O wszelkie dodatkowe informacje można pytać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM pod numerami telefonu 34 370 72 34 lub 34 370 74 16.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa