Pamięci Leona Silbersteina

W środę 21 lutego, podczas uroczystości upamiętniającej, władze miasta gościły członków rodzin Silbersteinów i Rolatów.

Prezydent Częstochowy, przedstawiciele Rady Miasta, miejskich instytucji kultury i częstochowskiego TSKŻ spotkali się z rodzinami Silbersteinów i Rolatów. Odwiedzili plac Samuela Willenberga przy pomniku Pamięci Ofiar Getta, a także rondo im. Leona Silbersteina przy ulicy Srebrnej, gdzie złożono kwiaty.

Po środku ronda zamontowano rzeźbę symbolicznie nawiązującą do założonej w 1930 r. przez państwo Silbersteinów fabryki wyrobów metalowych „Elzet” przy ul. Krótkiej 26, gdzie produkowano głównie części do rowerów.

Leon Silberstein był bojownikiem i jednym z ważniejszych organizatorów żydowskiego ruchu oporu na terenie częstochowskiego getta. Od 1942 roku podczas i po likwidacji getta w Częstochowie Leon Silberstein uratował setki żydowskich istnień, w tym Zygmunta Rolata (Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy). Sam Silberstein podczas II wojny światowej stracił dwóch synów, którzy zostali brutalnie zamordowani.

Uchwała Rady Miasta o nadaniu nazwy ronda Leona Silbersteina, wpisuje się w obchody roku 2023 ustanowionego przez Senat RP Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa